מיפוי בתי הספר הלומדים חקלאות ולימודי הסביבה. - פריט חדש