תוצרים- גולשים בסרט - כל הפריטים
קבצים מצורפים
  
  
  
  
קובץ מצורף
  
בגין
  
בן עטרגולשים בסרט
  
נועם חייםגולשים בסרט
  
גבריאלגולשים בסרט
  
רביןרבין גולשים בסרט
קובץ מצורף
  
יצחק שדה
  
נווה עמרםנווה עמרם מציגים את ייחודיות בית הספר (נגינה) גם באינטרנט בטוח
קובץ מצורף
  
אחווה
  
אלפסיhttps://youtu.be/mTCMJGteWzA
  
אחווהhttps://youtu.be/hdVWlsP1kbQ
  
דקליםגולשים בסרט- דקלים