בתי ספר - כל הפריטים
ערוך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/ayakkov612945לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/ashalim610063לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/bengurion613265לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/darkeinoam613869לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/hagiva610071לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/habad615021לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/yeshiva640102לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/mysurun612119לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/ulpana640102לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אופקיםhttp://of.sisma.org.il/school/marom640102לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אחר--000000לא--לא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/ofir612374לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/almog610030לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/galim614628לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/hayovel614537לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/hareyeilat613919לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/chabad614255לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/yam-suf615252לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/yaminharzog610048לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/yeelim612044לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/mizpeyam614073לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/etziongever612564לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אילתhttp://ei.sisma.org.il/school/tseelim614271לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אשכולhttp://es.sisma.org.il/school/yuvaly-bshor610741לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
אשכולhttp://es.sisma.org.il/school/neshkol613646לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
באר שבעhttp://be.sisma.org.il/school/dgania610253לאדו לשונילא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
באר שבעhttp://be.sisma.org.il/school/hazon610386לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
באר שבעhttp://be.sisma.org.il/school/maanit610303לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
באר שבעhttp://be.sisma.org.il/school/makifa640037לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
באר שבעhttp://be.sisma.org.il/school/netaim610311לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
בית שאןhttp://bs.sisma.org.il/school/gilboa210260לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
בית שאןhttp://bs.sisma.org.il/school/meir210294לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
בית שאןhttp://bs.sisma.org.il/school/noam214429לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
בית שאןhttp://bs.sisma.org.il/school/rambam212795לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
בית שאןhttp://bs.sisma.org.il/school/tomer210286לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
בית שאןhttp://bs.sisma.org.il/school/tachkemoni210310לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'וליסhttp://ju.sisma.org.il/school/yesodia219303לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'וליסhttp://ju.sisma.org.il/school/yesodib218131לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'תhttp://ja.sisma.org.il/school/ibenrushad318105לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'תhttp://ja.sisma.org.il/school/alzharaa318436לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'תhttp://ja.sisma.org.il/school/alfarook318139לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'ת-ינוחhttp://ja.sisma.org.il/school/alhekma218156לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'ת-ינוחhttp://ya.sisma.org.il/school/hativa-yanuh249326לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'ת-ינוחhttp://ya.sisma.org.il/school/yesodib217471לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ג'ת-ינוחhttp://ya.sisma.org.il/school/yesodia218313לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
דאלית אל כרמלhttp://cc.sisma.org.il/school/alef-dalia318121לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
דאלית אל כרמלhttp://cc.sisma.org.il/school/esodi-bet318535לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
דאלית אל כרמלhttp://cc.sisma.org.il/school/esodi-gimel318410לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
דאלית אל כרמלhttp://cc.sisma.org.il/school/hadshani318840לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
דאלית אל כרמלhttp://cc.sisma.org.il/school/kuphtan800110לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/School/hachva615203לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/alfasy611418לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/begin614099לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/ben-atar611780לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/gabriel610881לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/dkalim612218לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/y-sade613257לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/nave612770לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/noam-haim613083לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/a-asaf611491לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
דימונהhttp://di.sisma.org.il/school/rabin611723לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
חורהhttp://hu.sisma.org.il/school/elbayader618520לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
חורהhttp://hu.sisma.org.il/School/elzaharhu618751לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
חורהhttp://hu.sisma.org.il/School/elmagad618074לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
חורהhttp://hu.sisma.org.il/school/elatauna618066לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
חיפהhttp://haifa.sisma.org.il/school/nirim310672לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
טירת כרמלhttp://tc.sisma.org.il/school/Efraim-Zemah312538לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
טירת כרמלhttp://tc.sisma.org.il/school/ariel370254לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
טירת כרמלhttp://tc.sisma.org.il/school/dgania310904לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
טירת כרמלhttp://tc.sisma.org.il/school/z-hamer312819לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
טירת כרמלhttp://tc.sisma.org.il/school/igal-alon310896לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
ירוחםhttp://yer.sisma.org.il/school/meuhad610709לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
ירוחםhttp://yer.sisma.org.il/school/KOL611426לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
ירושליםhttp://je.sisma.org.il/school/max-rayne162594לאדו לשונילא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/School/abuwaady618488לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/school/elamal618827לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/school/alandaluse618868לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/school/elimroc618538לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/School/hamad618041לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/School/elmaleh618132לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
כסייפהhttp://ku.sisma.org.il/School/talkasif618173לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
כפר כמאhttp://ka.sisma.org.il/school/adiga841155לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
כפר כמאhttp://ka.sisma.org.il/school/kfarkama219071לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
כפר תבורhttp://tav.sisma.org.il/school/rabin214155לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
לודhttp://lod.sisma.org.il/school/sapir413658לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
לכישhttp://la.sisma.org.il/school/haravkok611244לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
לכישhttp://la.sisma.org.il/school/rivkaguber610857לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מ.א. שפירhttp://sf.sisma.org.il/school/even 610014לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מ.א. שפירhttp://sf.sisma.org.il/school/shafir610550לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מבואות חרמוןhttp://mh.sisma.org.il/school/hagorim420059לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מבואות חרמוןhttp://mh.sisma.org.il/school/korazim214569לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מבואות חרמוןhttp://mh.sisma.org.il/school/shechafim225128לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל אורhttp://or.sisma.org.il/school/machshava214478לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל אורhttp://or.sisma.org.il/school/pninator213249לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל העמקhttp://me.sisma.org.il/school/yoseftal211185לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל העמקhttp://me.sisma.org.il/school/haari211193לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל העמקhttp://me.sisma.org.il/school/igal-alon213504לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל העמקhttp://me.sisma.org.il/school/yaarat-haemek244269לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל העמקhttp://me.sisma.org.il/school/nofim214239לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
מגדל העמקhttp://me.sisma.org.il/school/a-begin213702לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מועצה אזורית מרחביםhttp://mer.sisma.org.il/school/merchavimgreen612325לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מועצה אזורית מרחביםhttp://mer.sisma.org.il/school/nechalim612655לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מועצה אזורית מרחביםhttp://mer.sisma.org.il/tpm/000000לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מצפה רמוןhttp://mit.sisma.org.il/school/hashalom640490לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
מצפה רמוןhttp://mit.sisma.org.il/school/ramon610790לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/evenshoam213595לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/ussishkin211466לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/golda213710לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/weizmann211474לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/katznelson211490לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/begin213926לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/Rambam211532לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נהריהhttp://nh.sisma.org.il/school/remez211516לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרתhttp://naz.sisma.org.il/school/evenhomar219295לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרתhttp://naz.sisma.org.il/school/Al-biruni520346לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרתhttp://naz.sisma.org.il/school/elrazi218610לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרתhttp://naz.sisma.org.il/school/myziada218677לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/arbel212589לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/golan213306לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/habad213165לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/yodfat212969לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/csoolot214130לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/carmel213629לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/begin213280לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/netofa214122לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/atzmon211623לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נצרת עיליתhttp://nz.sisma.org.il/school/keshet244632לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/yehoshua311217לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/givon311258לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/glilot311225לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/makif/kiria344291לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/makif/kiria344333לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/makif/kiria340091לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/rabin313783לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נשרhttp://ne.sisma.org.il/school/itzchaka313676לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
נתיבותhttp://nt.sisma.org.il/school/noam614586לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
נתיבותhttp://nt.sisma.org.il/school/elyahu613398לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
נתיבותhttp://nt.sisma.org.il/school/netiv610931לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
נתיבותhttp://nt.sisma.org.il/school/rabin613851לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/rambam413260לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/yigalallon414482לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/nordau411397לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/davidi411413לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/rabin414888לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/raziel413922לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/rashi411439לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
נתניהhttp://net.sisma.org.il/school/shazar413252לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
סכניןhttp://sa.sisma.org.il/school/elgedir217422לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עכוhttp://ak.sisma.org.il/school/gordon211797לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עכוhttp://ak.sisma.org.il/school/hatomer211813לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עכוhttp://ak.sisma.org.il/school/weizmann211821לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עכוhttp://ak.sisma.org.il/school/eshkol213751לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עכוhttp://ak.sisma.org.il/school/shazar213405לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עמק המעיינותhttp://ma.sisma.org.il/school/bicura212167לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עספיאhttp://cc.sisma.org.il/school/alashrak318857לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עספיאhttp://cc.sisma.org.il/school/bet-osafia318295לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עספיאhttp://cc.sisma.org.il/school/esodigimel384057לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
עספיאhttp://cc.sisma.org.il/school/alef-osafia318303לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
ערבה תיכונהhttp://at.sisma.org.il/school/shittimy612242לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ערערהhttp://ara.sisma.org.il/school/eldahrat318527לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ערערהhttp://ara.sisma.org.il/school/alhelal318469לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ערערהhttp://ara.sisma.org.il/school/alnahda318147לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ערערהhttp://ara.sisma.org.il/school/alslam318311לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ערערהhttp://ara.sisma.org.il/school/tahahussein318485לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
ערערהhttp://ara.sisma.org.il/school/arabet318261לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/ephraim612028לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/ben-zvi611699לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/elazar614289לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/herzl613299לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/yaditzhak611434לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/begin614263לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/massuah611038לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/rambam613497לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/rashbi613182לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
קריית גתhttp://qg.sisma.org.il/school/sprinzak611020לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/tal312751לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/ram312637לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/gordon310979לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/giboryetzion311019לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/hatzvi312504לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/yavne311027לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/jerusalem312702לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/noam312629לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/pinsker311001לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית אתאhttp://kata.sisma.org.il/school/shprinzak311480לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/School/oravner384172לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/urim311563לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/almogim313684לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/amirim312173לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/School/sinai311597לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/yamit312579לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/levinson340042לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/rabin344416לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/School/savyonim376004לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/alumim312207לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
קרית יםhttp://kyam.sisma.org.il/school/rodman340349לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
רמלהhttp://ra.sisma.org.il/school/yehonatan441352לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
רמת נגבhttp://rn.sisma.org.il/school/mashabim610808לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
רמת נגבhttp://rn.sisma.org.il/school/zhin611715לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדות נגבhttp://sdo.sisma.org.il/school/beithaGadi610428לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדות נגבhttp://sdo.sisma.org.il/school/daat610956לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדות נגבhttp://sdo.sisma.org.il/school/maagalim610774לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדות נגבhttp://sdo.sisma.org.il/school/noam614750לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדרותhttp://sd.sisma.org.il/School/alon614172לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדרותhttp://sd.sisma.org.il/school/rabin612846לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדרותhttp://sd.sisma.org.il/school/hadar620344לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדרותhttp://sd.sisma.org.il/school/haroe611178לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדרותhttp://sd.sisma.org.il/school/shikmim611160לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שדרותhttp://sd.sisma.org.il/school/madai614727לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 דרום
  
שער הנגבhttp://sn.sisma.org.il/school/shaarhanegev610493לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/elburj219774לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/School/elbasalya219378לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/elkhrobya218883לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/elmaktab219733לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/elein219014לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/jabur219022לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/School/yesodig219105לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/yesodid219436לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/esodih217349לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/School/marashan218057לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/school/sns217257לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/School/oskopya217232לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 צפון
  
שפרעםhttp://sh.sisma.org.il/School/oskopyasc248690לאערביתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
תל אביבhttp://ta.sisma.org.il/school/amit540039לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
תל אביבhttp://ta.sisma.org.il/school/ironi-h540187לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
תל אביבhttp://ta.sisma.org.il/school/ironi-t540195לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן
 מרכז
  
תל אביבhttp://ta.sisma.org.il/school/ud770297לאעבריתלא10/10/2017 12:49ללא מידע נוכחותאדם בידרמן