צור קשר - פנייה לאגף החינוך בנושא בחירה/גיוון בעיריית...