צור קשר - התלמיד אלעד אלקובי שייך לביה"ס עמי אסף -...