news - ריאליטי והשפעתו על החברה

כותרת

ריאליטי והשפעתו על החברה

גוף

ביום חמישי בשעה 10:00

שולחנות עגולים בנושא : "ריאליטי והשפעתו על החברה "

בבית ספר יצחק שדה.

תפוגת תוקף

27/05/2012

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 24/05/2012 13:56 על-ידי שמרית בניטה
שונה לאחרונה ב- 24/05/2012 13:56 על-ידי שמרית בניטה