דפים - על המיזם
נווט למעלה
כניסה

אודות המיזם

   קבוצת עופר, החברה לישראל, כי"ל, בזן ועמותת מתן שמחים להעניק הזדמנות מיוחדת ליישובי הפריפריה

 מיזם "סיסמה לכל תלמיד"

המיזם הוקם מתוך תחושת דחיפות לקחת חלק בהעלאת איכות החינוך וקידומו לקראת המאה ה-21. 
מטרתו של מיזם "סיסמה לכל תלמיד" היא למחשב את מערכות החינוך בפריפריה ולאפשר שימוש בטכנולוגיית המידע, כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים והמורים, ליצירת קהילת חינוך ממוחשבת.

חזון

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק)

 

1.   קיום תהליכי הוראה ולמידה מתקדמים בבתי הספר במדינת ישראל בעידן המידע והידע, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט החינוך המתוקשב

2.   מרכז מחשוב ארצי אחד המספק תשתיות טכנולוגיות ופדגוגיות בליווי הטמעה מקצועית 

מטרות

1.       יצירת תשתית טכנולוגית המאפשרת עבודה, שימוש ויצירה בפורטל מרכזי, לכל משתמש מכל מקום

2.       הטמעת התנהלות בתי הספר כארגון מתוקשב

3.       יצירת סביבת חינוך מתוקשבת בבתי הספר 

יעד1: ארגון מתוקשב

א.       שימוש בoutlook  ככלי תקשורת

ב.       פיתוח הפורטל הבית ספרי כמרכיב בארגון המתוקשב

ג.        שליטה במיומנויות בסיסיות באופיס 

יעד2: חינוך מתוקשב

א.       אתרי כיתה - היבט חברתי-ארגוני

ב.       אתרי כיתה ומקצוע – פעילות לימודית

ג.        פעילויות מתוקשבות

ד.       מאגר חומרי למידה שיתופי 

יעד 3: שיתופיות

קידום השיתופיות בין כל המשתמשים: מורה-מורה, מורה-תלמיד, תלמיד-תלמיד, הורה-מורה, וכדומה 

יעד 4: עצמאות

בתי הספר עצמאיים כארגון מתוקשב ובניהול סביבת למידה מתוקשבת