דפים - בעלי תפקידים
נווט למעלה
כניסה
 

בעלי תפקידים בדימונה

טלפון העירייה 1599-51100

מנהלת לשכת ראש העירייה- אפרת מוזס
טלפון - 6563140 - 08

ראש העירייה - מאיר כהן
טלפון - 6563100 - 08
פקס - 6563231 - 08

עוזר ראש העיר ויח"צ ומנהל היחידה לפניות הציבור - אבי בן זיקרי
טלפון - 6563121 - 08 , 6563226 - 08
פקס - 6570538 - 08
aviben@iula.org.il

מזכיר העיר וראש מנהל כללי - שוקי קליין
טלפון - 6556013 - 08
פקס - 6550105 - 08

מנהל פיקוח עירוני - מוטי כהן
טלפון - 6555252 - 08
פקס - 6572330 - 08
moti679@walla.co.il

ראש מינהל הנדסי וש.פ.ע - ארמונד חזן
טלפון - 6563191 - 08 ,
6563189 - 08
פקס – 6563255- 08,

 08-6563188

מנהלת המוקד העירוני - רינה חיון
טלפון - 6563209 - 08
פקס - 6572746 – 08

מנהל אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) - דני יפרח
טלפון - 6563197 - 08
פקס - 6572411 - 08

רישוי עסקים - לורט אלפסי
טלפון - 6563190 - 08

מבקר העירייה - יוסי לוי
טלפון - 6563225 - 08
פקס - 6563161 - 08

פיקוח עירוני
מוקד 106
טלפון - 6563220 - 08

לשכה משפטית - מנחם בן טובים
טלפון - 6563223 - 08

לקוח מאתר: http://www.linshom.com/Articles/Item.aspx?Item=7170