תוכן הניתן לשימוש חוזר - Copyright
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

כותרת

Copyright

הערות

 

קטגוריית תוכן

None

עדכון אוטומטי

כן

HTML הניתן לשימוש חוזר

Copyright© 2009 Contoso Corporation - All Rights Reserved

הצג בתפריט נפתח

כן

קבצים מצורפים

סוג תוכן: HTML הניתן לשימוש חוזר
גירסה: 1.0
נוצר בתאריך 24/07/2011 12:58 על-ידי חשבון מערכת
שונה לאחרונה ב- 24/07/2011 12:58 על-ידי חשבון מערכת