משולחנה של טל המנהלת - כל המסמכים
  
  
לוז ספטמבר תשפ.docx
  
אגרת ולוז אוקטובר תשעט.docx
  
אגרת לוז ספטמבר תשעט.docx