אחווה דימונה - יעדים
נווט למעלה

​​ 

 
יעדי בית הספר לשנת הלימודים תשע"ט:
          עידוד המוטיבציה ללמידה.
             • חיזוק השפה העברית.
 
   • קידו​ם אקלים מיטבי בכיתה ובבית הספר.