פעילות חקר שכבה ו - תכונות מכוונות - hokrim
כניסה
תלמידי שכבה ו' חוקרים
תכונות מכוונות  

משימה 1
חקר תכונות  
משימה 2​
מקצועות העתיד
משימה 3
יצירת ברקודים  
משוב