הערכה - כל המסמכים
  
  
  
  
הערכה לאחר תצפית.doc
  
26/02/2010 08:08חשבון מערכת
טופס צפייה בשיעור מקוון.doc
  
18/02/2012 22:21ללא מידע נוכחותאפרת בן סלומון
טופס תכנון שיעור מקוון.doc
  
18/02/2012 22:21ללא מידע נוכחותאפרת בן סלומון
כלי להערכת מורים.pdf
  
20/02/2012 08:12ללא מידע נוכחותאפרת בן סלומון