home
נווט למעלה
כניסה

משרד החינוך והתרבות מחוז דרום                               אגף החינוך עיריית דימונה                                                                                                                                                                                                                    ​

   מרכז  תמיכה ישובי  אזורי   

דימונה ; ירוחם ; מ.א רמת נגב 
 
1.jpg 
מתי"א דימונה בית פתוח, מקצועי ויצירתי, 
הנותן שירותים מערכתיים לתלמידים עם צרכים מיוחדים,
​    הורים וסגלי הוראה.

פועל מתוך כבוד הדדי,הכלה ואמונה ביכולתם של תלמידים

להיות אזרחים פעילים מתמודדים ומשתלבים בחברה.מפקחים:נורית אלעזרי מפקחת לח"מ                                               תרצה אזולאי
יוכי חג'בי מפקחת לח"מ ממ"ד                                                       מנהלת המתי"א

 

 
 
 


מתי"א דימונה  אתר מתי"א דימונה  דימונה מתי"א   מתיא דימונה   אתר מתיא דימונה​​​​​​​

​​​
יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד

לשימושכם

נוספו שאלונים מעודכנים בהתאם ליישום תיקון החוק.

ניתן להיכנס ולראות בסרגל הניווט בצד ימין, יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.


*****