isom
נווט למעלה
כניסה
 

 עורך תוכן

 
​​יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד


 

 טפסים ושאלונים

 
  
  
  
  
תיקיה: גיל הרך
  
16/01/2020 12:18ללא מידע נוכחותשמרית בניטה
תיקיה: יסודי חטיבה ותיכון
  
16/01/2020 12:20ללא מידע נוכחותאפרת בן סלומון
חוברת הנחיות  לשנהל תשף - יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד - עדכון 8.1.20.pdf
  
16/01/2020 12:36ללא מידע נוכחותאפרת בן סלומון
מסמך מרכז- שינויים בחוברת ההנחיות 8.1.20.pdf
  
16/01/2020 12:35ללא מידע נוכחותאפרת בן סלומון
 

 קישורים חשובים

 
  
ערוך
  
הערות