דפים - אודות המתיא
נווט למעלה
כניסה
 

מתי"א דימונה

לבעלי תפקידים - לחצו כאן​

פועל משנת הלימודים תשנ"ו. הוא אחד ממרכזי התמיכה היישוביים הראשונים הניסיוניים.

מתי"א דימונה משרת שלוש רשויות: דימונה, ירוחם ורמת הנגב.

התכנון והפעילות במתי"א מתקיימים בראיה מערכתית תוך דיאלוג מתמיד עם הפיקוח לחינוך מיוחד , הפיקוח הכולל , רשויות מקומיות, שפ"ח, מנהלים וצוותי הוראה.

הפיקוח לחינוך מיוחד, המתי"א והרשויות משתדלים לתת מענה לילדים בעלי הצרכים המיוחדים באזור מגוריהם, ומוצאים פתרונות יצירתיים העונים לדרישות הילדים וההורים.

המתי"א הוא חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי באזור, מהווה כתובת למציאת פתרונות ומענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. זאת בשל הריכוז והשליטה על המשאבים החומריים

והאנושיים,  הגמישות בניידותם וזמינותם בהתאם לצרכים.

עקב המרחק הגיאוגרפי באזורנו ובשל סדרי העדיפויות בשיבוץ מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד, על-פי חוק החינוך המיוחד, קיים מחסור בכוח אדם פרא-רפואי.

הרשויות בשיתוף המתי"א משתדלים למצוא פתרונות ספציפיים, כגון: ניוד כוח אדם לאבחון והנחייה לטפול . בנוסף לכך, הרשויות מקצות משאבים להפעלת צוות פרא- רפואי

באופן עצמאי ומוכנות להשקיע יותר במידה ויהא כוח אדם מתאים באזור.

 באזור המתי"א קיים בית- ספר אחד לחינוך מיוחד , אפיונו: פיגור קשה, עמוק, סיעודי לגילאים 6-21.

בתאום עם הפיקוח על החינוך המיוחד, בועדות השמה והשיבוץ מוסעים  לב"ש רק תלמידים הזקוקים למסגרות חינוכיות ייחודיות (בתי"ס לח"מ) כגון: לקויי שמיעה וקשיי

התנהגות.

לכל רשות מאפיינים משלה:

דימונה- קיים בי"ס לחינוך מיוחד הקולט תלמידים על רצף הלקויות מפיגור קל עד פיגור עמוק. קיימת כתה של תלמידים בעלי הפרעות תקשורת.

ירוחם- קיימות כתות ח"מ בבתיה"ס הרגילים וגן לחינוך מיוחד.

רמת –נגב- אין מסגרות לחינוך מיוחד.

משום המרחק הגיאוגרפי הוקם מרכז טיפולי הנותן מענה לילדים בגילאים השונים, בתחומים הפרא-רפואיים. המרכז פועל במימון הרשות המקומית ומשרד החינוך(הקצאה מסל השילוב היישובי).