דפים - מדיניות האגף
נווט למעלה
כניסה

החזון הפדגוגי

מנהלי תכניות המחוננים וצוות האגף גיבשו את החזון הפדגוגי של האגף. עקרונות חזון זה מתורגמים למדיניות ולתכניות עבודה, ומימושם משמש פריצת דרך בעשייה החינוכית וכר נרחב ליזמות חינוכיות המיועדות לתלמידים מחוננים. החזון קורא לשיח שונה בין המורה לתלמיד, שיח שבו המורים והתלמידים משלבים יחדיו תהליכים היוצרים ידע חדש והקשרים חדשים לידע.

 

להלן נוסח החזון

 הדיאלוג בין המורה לתלמיד יהיה דיאלוג בין שווים בסקרנותם ובנכונותם לצלול לסוגיות מורכבות כך שתהליך הלמידה יהיה בבחינת מסע אתגרי שתוצאותיו ומהלכיו אינם ידועים בהכרח מראש. המורים והתלמידים יהיו תורמים ונתרמים כל אחד ממקומו ושואפים ללמוד ולהתפתח באופן מתמיד. כך יוכלו התלמידים להמריא וליצור תוך הסתייעות בידע ובהבנה, ביכולות ההדרכה ובניסיון של המורים, והמורים יוכלו ללמוד וליצור אף הם, הן בפדגוגיות והן בתחום הדעת, פרשנויותיו, ביסוס הקשרים חדשים ותובנות לא שגרתיות. בכך תובא לידי ביטוי יכולתם הטבעית של תלמידים מחוננים לחפש ולראות מעבר למציאות העכשווית.

 החזון מוטמע בבתי הספר ובמרכזי המחוננים בדרכים האלה:

 • מדריכי האגף למחוננים ולמצטיינים מנחים צוותי הוראה למחוננים בנושא יישום החזון.
 • מנהלי בתי ספר שיש בהם כיתות מחוננים ומנהלי מרכזי המחוננים מקיימים פורומים קבועים לדיון בקידום עקרונות החזון ויישומו בשטח.
 • רכזי כיתות למחוננים בבתי הספר מקיימים פורום קבוע לדיון ביישום החזון בבתי הספר.

  

 

הנחות היסוד לפעילות

 • ההון האנושי של מדינת ישראל הוא המשאב האיכותי המרכזי העומד לרשותה בהתמודדות עם אתגרים שהמאה ה-21 מציבה בפניה. השקעה בטיפוח כישרונותיהם של תלמידים מחוננים היא נדבך חיוני בהכשרת דור.

 

 • העתיד של מדענים, יוצרים ופורצי דרך.
 • תלמידים מחוננים הם בעלי מאפיינים וצרכים ייחודיים. שוויון הזדמנויות בחינוך דורש השקעה דיפרנציאלית של משאבים בהתאם למאפיינים ולצרכים של כל תלמיד ותלמיד, כדי שיוכל לממש את הפוטנציאל שלו באופן מיטבי.
 • עולם הכישרון האנושי הוא רב-גוני. המחוננות יכולה להתבטא בכישורים קוגניטיביים כלליים, אמנותיים, ספורטיביים וחברתיים.
 • האינטליגנציה הגבוהה והכישרונות המאפיינים תלמידים מחוננים הם דינאמיים וניתנים לטיפוח ולעיצוב. האפיונים והצרכים המיוחדים של תלמידים מחוננים מחייבים סביבה לימודית הולמת, מסלולי למידה ייחודיים, הכשרת מורים והתאמה של שיטות הוראה ותכניות לימוד.
 • הפניית משאבים לשם טיפוח כישוריהם והעשרתם הלימודית של תלמידים מחוננים מבטיחה את רווחתם האישית לצד רווחתה של החברה שהם חיים בה.

 

 ועדת היגוי מקצועית
 

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים פועל למימוש עקרונות היסוד בסיועה של ועדת היגוי מקצועית הכוללת אנשי אקדמיה בתחום החינוך, מנהלי תכניות לטיפוח מחוננים, מורים ועוד. מטרת הוועדה לסייע בעיצוב מדיניות לטיפוח תלמידים מחוננים אשר תשמש מסגרת מכוונת לפעילויות השונות של האג

במסגרת עבודתה הכינה הוועדה דוח יסוד הממליץ על המדיניות הרב-שנתית בנושא של טיפוח מחוננים ומצטיינים בישראל (דו"ח ועדת היגוי לקידום החינוך למחוננים בישראל התשס"ד). בשנת התשס"ו הכינה הוועדה דוח המשך, ובו תכניות עבודה מעשיות ליישום ההמלצות בתחומים של איתור התלמידים והכשרת המורים (דו"ח ועדת ההיגוי לקידום החינוך למחוננים ומצטיינים, התשס"ו).

הוועדה ממשיכה בעבודה ועוסקת בהכנת דוח נוסף, שיעסוק בעיקר בתכניות הפדגוגיות ובהיבטים החברתיים והרגשיים של התלמידים

 

תחומי פעילות האגף

 • איתור תלמידים מחוננים במערכת החינוך והפנייתם לתכניות ייחודיות.

 

הפעלת מסגרות חינוך ייחודיות

 • כיתות מחוננים המשולבות בבתי הספר הרגילים
 • מרכזי מחוננים יישוביים ועל אזוריים
 • בתי ספר ייחודיים לאמנויות
 • חוגי העשרה בשעות אחר הצהריים
 • תכניות לטיפוח תלמידים מצטיינים

הפעלת תכניות ישירות לתלמידים

 • בית ספר וירטואלי לתלמידי חטיבות הביניים בעברית ובערבית
 • שילוב לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון באוניברסיטאות
 • ימי עיון לתלמידי כיתות מחוננים בחטיבה העליונה
 • כנסים מדעיים לנוער בחטיבה העליונה

הכשרת מורים ייעודית

 • הרחבת ההסמכה להוראת תלמידים מחוננים
 • פיתוח עקרונות להכשרת מורי מורים

קידום הצוות המקצועי העובד עם תלמידים מחוננים

 • השתלמויות צוותי חינוך, ייעוץ והוראה
 • פיתוח ופרסום של חומר מקצועי
 • ארגון כנסים מחוזיים וארציים
 • קיום מפגשי למידה של מנהלי בתי הספר ומנהלי המרכזים למחוננים

בקרה, פיקוח ומשוב של התכניות השונות

 • הערכה מעצבת ומסכמת לתכניות החינוכיות
 • בקרה ארגונית ותקציבית

טיפול באוכלוסיות מיוחדות

 • פיתוח תכניות טיפוח ייחודיות במרכזי מחוננים לתלמידים יוצאי אתיופיה
 • איתור מותאם לתלמידים לקויי למידה ולתלמידים עולים ובית דו לשוני

עידוד בנות מחוננות

 • העדפה מתקנת בשילוב בנות בתכניות למחוננים

מחקר ופיתוח

·        מחקר בנושא של שילוב בנות בתכניות למחוננים

·        הקמת מאגר בוגרים לצורך מחקרי מעקב