דפים - דבר המנהלת.
נווט למעלה
 

"אין אנו מחדשים דבר.  דרכנו  רק  להאיר את  כל שיש בחובו  של כל אחד ואחד מאתנו"                                                                                                            (ר' מנחם מנדל מקוצק)

הורים יקרים,                                                                                                                                                                                                        

מנהלת.jpg

ברכות חמות לתלמידי בית הספר ומשפחותיהם, לצוות המורים והעובדים עם פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ט.

שנה חדשה מביאה עמה צמיחה חדשה, תנופה חדשה, רעיונות חדשים והזדמנות חדשה לכל אחת ואחד מאתנו ,שנה הפותחת צוהר לעשייה משותפת.

אנו מקדמים בברכת "ברוכים הבאים" את ילדי כיתה א' וההורים  ומאחלים לכם הצלחה בדרכיכם החדשה וכן את כלל המורים והתלמידים החדשים ומשפחותיהם, אשר הצטרפו לקהילתנו –  מאחלת לכם בשם משפחת "עמי אסף" קליטה  מהירה ומוצלחת.

אני שמחה לבשר, כי בית הספר גדל וקלט לחיקו משפחות חדשות בשכבות הגיל השונות, אני מאמינה, כי יהווה גם עבורם בית חינוך חם, בו יכירו חברים חדשים, יחוו חוויות של למידה ערכית ומשמעותית. 

אני מאחלת לנו שנה של שיח פורה והקשבה. שנה בה נמשיך, צוות, הורים ותלמידים לפעול ביחד למען שיתוף פעולה אשר יוביל את בית הספר לשיאים חדשים ונפלאים של עשייה פורייה ומשמעותית.

לכם בוגרי כיתות ו', מוטלת השנה אחריות גדולה ללמידה והצלחה לקראת המעבר לחטיבה.
"עמי אסף" הינו בית ספר מפתח חשיבה באמצעות האמנויות ומקצועות הליבה,  השואף להנחיל ולהוביל תרבות, שבה המצוינות היא ערך מרכזי. ייחודיות בית הספר מעודדת חשיבה רב ממדית, יצירתיות, ביקורתיות וחקרנות המגבירים את עצמאות הלומד ואת אחריותו בתהליך הלמידה ומאפשרת לו לנצל את כישוריו האישיים ולבטא את רעיונותיו באופן מגוון ולקחת אחריות אישית על סביבתו.

באמצעות מסגרות, תחומי עניין ייחודיים וצוות מורים מומחה אנו נאפשר את מיצוי היכולת והכישורים הטמונים בכל תלמיד ותלמידה. בית הספר יעודד, יטפח ויקדם את האומנות כחלק מחיי היום יום של הקהילה הבית ספרית, תלמידים הורים ומורים. העיסוק באמנויות בבית ספרנו, אינו מטרה בזכות עצמה, אלא אמצעי לחינוך לערכי תרבות, להרחבת אופקים ולהעשרת חיי הרוח של התלמידים.

האמנות משמשת כאמצעי לטיפוח מצוינות ואת נקודת המפגש בין נטיותיהם והעדפותיהם של התלמידים.

שאיפת ביה"ס היא ליצור קהילה לומדת, שבה מורים ותלמידים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת לשדות חדשים. וכן, מתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים של התלמידים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים, תוך התחדשות מתמדת.

אנו מאמינים, כי לבית הספר תפקיד חשוב בקידום התלמיד, למיצויו העצמי והמרבי מבחינת ההישגים הלימודיים, החברתיים והערכיים.

בית הספר ימשיך ויפעל למען השגת היעדים הבית ספרים בהלימה ליעדים של משרד החינוך:

1. גיבוש תפיסה פדגוגית-הכוללת את התאמת הלמידה למאה ה- 21 והפיכתה לחוויה משמעותית ומעצבת, בדגש על תכנון ויישום תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה, תוך יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד, צמצום פערים וקידום הישגי התלמידים במקצועות הליבה.

2. איתור והענקת מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק והמטפח את עוצמותיהם, תוך טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית.

3. טיפוח תרבות עבודה בית ספרית, שימת דגש על הובלה למצוינות רב תחומית, תוך מיצוי הכישורים הלימודיים והאומנותיים הגלומים בכל תלמיד.

4. פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך ביה”ס ומחוצה לו, תוך שילוב ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת .

5. חינוך לקיימות-הטמעת תהליכי קיימות ואורח חיים פעיל ובריא, תוך העמקת המודעות בקרב התלמידים וצוות המורים.

צוות בית-ספר יעשה כל, שביכולתו ליצור סביבת חיים חמה וידידותית המאזנת בין שימור לפיתוח, המשדרת כבוד וערכים, אחריות, סובלנות וביטחון. המטפחת את הממד האנושי, שבתוך כל אחד מאתנו המקבלת את השונה והאחר ונמנעת מלפגוע בו. סביבה המעוררת למידה וסקרנות, חשיבה, חקר ועשייה יוצרת, המניבה הישגים במגוון תחומים ונושאים, שיש בהם חשיבות הן מבחינת הפרט וקידומו והן מבחינת קידומה ושיפורה של החברה בה הוא חי.

אנו צוות בית הספר, הורים ותלמידים נמשיך ונחזק את הקשר עם ועד ההורים ודרכו לכלל ההורים. אנו רואים אתכם ההורים, כשותפים אמתיים בחינוכם של הילדים ובהצלחתם. נשמח לכל שיתוף פעולה עמכם ולכל דיאלוג פורה ומקדם.

אבקש להודות מקרב לב לכל אחת ואחד מאנשי הצוות שלנו, על המסירות, המקצועיות, ההתמדה ועל תרומתם הרבה לקידום ההישגים ותחושת השייכות של התלמידים.

בטוחני, כי גם בשנה זו, הצוות החינוכי יוביל את התלמידים להישגים משמעותיים בתחום הלימודי, החברתי והערכי.

אאחל לכולנו, שתהא זו שנת לימודים פורייה, מאתגרת ומהנה, שנצעד בבטחה לשנה נפלאה, שתטמון בחובה התחלות חדשות, עשייה חינוכית, לצד ערכים. שנה של ביטחון, סבלנות, סובלנות, וכבוד הדדי.

 

בברכת שנת לימודים מהנה פורייה ומוצלחת

שלהבת בר-ששת

מנהלת בית הספר