בי"ס עמי אסף - סדרים ונהלים
נווט למעלה
 
סדר ונהלים לשנה"ל תשע"ו
 
להלן נהלים וכללים מחייבים על-פי הוראות משרד החינוך ובית-הספר:
v     שער בית-הספר ייפתח בשעה 7:30  לילדי בית-הספר.
v     אין להגיע לביה"ס לפני השעה 7:30!
v     על הילדים להגיע לבית הספר לפני השעה 8:00. שער ביה"ס ייסגר בשעה 8:05, עם כניסת ילדי משמרות הבטיחות.
v     בתום יום הלימודים יעזבו הילדים את שטח בית-הספר.
אין להישאר בביה"ס כדי   לחכות לאחים גדולים.
v     ילדי משמרות הבטיחות יעמדו במעברים החל מהשעה 7:30 ועד השעה 8:00, ובין השעות 14:40 -14:30.
v     הקפידו לציית לתמרורי המשמרות ולעזור להם.
v     חל איסור מוחלט על חניית רכבים בזמן הורדת הילדים. אנא, הורידו את  הילדים ואספו אותם רק במקומות החנייה המסודרים, המסומנים. אין לחנות על מעברי החצייה.
v     הכניסה האחורית מיועדת להסעות אוטובוסים בלבד. אין להוריד את הילדים או לאסוף אותם מהחנייה המיועדת לאוטובוסים.  
עזרו לנו לשמור על חיי הילדים.
v     על הילדים להגיע, מדי יום, בתלבושת אחידה – חולצה עם סמל ביה"ס (גם  בחורף). בטקסים – חולצת בית-ספר לבנה. אין לנעול נעלי אצבע או קבקבים  פתוחים מכל סוג שהוא. נא להקפיד על לבוש מכובד והולם.
v     אין לצבוע את השיער.
v     יש לסדר את הילקוט על-פי המערכת היומית. אנא עזרו לילדיכם. ניתן להשאיר ספרים   בביה"ס – בכיתות, בצורה מסודרת עם שמות על חומרי הלמידה.
v     אין להביא לבית-הספר חפצים יקרי ערך. בית-הספר אינו אחראי על רכוש זה.
v     אין לדבר בטלפון נייד בשטח בית-הספר. מרגע הכניסה לבית-הספר ועד היציאה ממנו, הטלפון יהיה סגור בתיק! בשעת הצורך, ניתן להתקשר מהמזכירות.
v     על-פי הנהלים של משרד החינוך, איננו יכולים לשלוח ילדים הביתה לבדם, באמצע יום הלימודים (גם עם אישור מההורים). יציאה מבית הספר לפני תום הלימודים תתאפשר רק בליווי מבוגר ובאישור המזכירות.
v     עפ"י חוזר מנכ"ל, אין להיעדר מביה"ס, אלא, במקרה מחלה. במקרה היעדרות,   עד 3 ימים  – יש להביא אישור מההורים, מרופא – למעלה מ- 3 ימים.
v     אנא, הימנעו מלשלוח ילדים חולים לבית-הספר.
v     על-פי הנהלים של משרד החינוך, אנו מנועים מלתת תרופות מכל סוג שהוא.
v     על-פי הנחיות משרד החינוך, מטעמי בטיחות ושמירה על הסדר הטוב, לא תתאפשר כניסת הורים או מי מטעמם לשטח ביה"ס במהלך יום הלימודים. הורים המעוניינים להיפגש עם אנשי הצוות החינוכי מתבקשים לתאם זאת מראש. ניתן להשאיר כריכים וציוד לימודי שנשכחו בבית, אצל המאבטח בכניסה, עם שם הילד והכיתה.
v     זכרו: תפקידו של המאבטח בשער בית-הספר, לשמור על חיי ילדינו. הוא ממלא אחר הוראות הבטיחות של משרד החינוך, הרשות המקומית ובית-הספר. אנא, הישמעו להוראותיו ועזרו לו למלא את תפקידו כראוי.
v     הקפידו לעדכן במזכירות ביה"ס את כתובת הבית, טלפונים והדוא"ל.
 
 
לתשומת לבכם
השיעורים הפרטניים מתקיימים בסוף יום הלימודים, ע"פ תאום מראש עם התלמידים.
 
 
בברכת שנה טובה,
צוות בית הספר.