בי"ס עמי אסף - תקנון בית הספר
נווט למעלה
 

.תקנון לתלמידי בית ספר לאמנויות ופיתוח חשיבה יצירתית, ע"ש "עמי אסף" דימונה

 
התקנון הבית- ספרי נועד להסדיר את מערכת היחסים בבית הספר והפעילות  במסגרתו לתועלת קהילת בית הספר על היסודות המקובלים בחברה הדמוקרטית.
תקנון זה נועד להדריך את התלמידים, המורים וההורים, לגבי נוהגי המוסד, ובהיותו מסמך של מוסד בחברה דמוקרטית הוא כולל חובות וזכויות.
התקנון נבנה במשותף על ידי מורים הורים ותלמידים תוך דיון והסכמות בין הגורמים השונים והלימה לחוזר מנכ"ל תש"ע 1 (א).
כללי התנהגות ברורים מאפשרים יחסים נאותים בין כל השותפים לעשייה החינוכית ותורמים ליצירת אוירה חברתית טובה בבית הספר.
מערכת היחסים בבית הספר בין תלמידים, הורים, מורים, מחנכים והנהלה תהיה מבוססת על  קשר אישי, הקשבה ודו שיח.
אנו מדגישים קשר בו מדברים בגובה העיניים, ונקודת המוצא של תלמידים ומבוגרים היא אחת – כבוד הדדי.
כולנו תלמידים מורים ועובדים , נדרשים לקיים את חובותינו, לנהוג בכבוד הדדי ולמלא את ההוראות והתקנות.
אנו מאמינים, כי יצירת אקלים חברתי חינוכי משתף, תומך ומעודד בביה"ס, המאפשר ביטוי עצמי לשותפים בו, תורם לגיבוש ה"אני החברתי" של התלמידים ומחנכם לאזרחות פעילה וחיובית  בקהילה, בעיר דימונה ובמדינה.
אנו מאמינים, כי ניתן לטפח ולפתח את תלמידינו להיות אנשים חושבים, ספקניים, סובלניים, אכפתיים, קשובים לזולת, תורמים ומעורבים בחברה הסובבת אותם.
אנו רואים את התהליך החינוכי, אחראי להכשיר לומדים עצמאיים, יצירתיים, בעלי אוריינטציה חברתית (יודעים לפעול בסיטואציות חברתיות) ודימוי עצמי חיובי, המוכנים ליטול על עצמם אחריות ולהתמיד בה.
לומדים בעלי יכולת שיפוט, ביקורת והערכה עצמית, המפעילים שיקול דעת.
שאיפתנו ליצור בביה"ס, תנאים מתאימים לשוויון הזדמנויות שיאפשרו לתלמידינו להתקדם בהתאם לכישוריהם, תוך חתירה למימוש יכולת אישית מרבית.
למימוש התהליך, אנו רואים הכרח בשותפות בין הורה-מורה-תלמיד. 
צוות בית ספר לאמנויות ע"ש "עמי אסף" ישמש דוגמה אישית לתלמידים.
 
להלן מספר נהלים וכללים המשלימים את תקנון בית הספר:
תפקידי המורים בבית הספר   
1) תפקידם של המורים בבית הספר הוא לקדם את התלמידים בלימודים, בתחום החינוכי, בתחום החברתי, בתחום האישי ובתחום התרבותי. 
2) המורים אחראים בפני מנהלת בית הספר, ההורים, משרד החינוך והרשות על קידומם של התלמידים.  
3) המורים 3)יעודדו שיתוף התלמידים וההורים בתחומים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים והתרבותיים של הכיתה, בהתאם למדיניות בית הספר ולמדיניות משרד החינוך. 
4) המורים יתייחסו בצורה הוגנת לכל התלמידים ולא ינקטו צעד של איפה ואיפה.        
 
דרכי תגובה שאסור לנקוט: (חוזר מנכ"ל)
א.    ניסוח התקנון הבית-ספרי יהיה כפוף לחוק זכויות התלמיד ככלל, ובפרט לסעיף 10 של החוק: "כל תלמיד זכאי לכך          שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים."
ב.    חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה גופנית. 
ג.     חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של  ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים,  פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה).
ד.     אין להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר.
ה.     חל איסור על הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה.
ו.      חל איסור על תגובה היכולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו.
ז.      חל איסור על הענשת תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.
תפקידי התלמידים בבית הספר
בית הספר נוצר למען התלמידים ולקידומם. לאור זאת נדרשים התלמידים למלא את תפקידיהם הלימודיים, התרבותיים והחברתיים בבית הספר, כדלקמן: 
1) להשתלב בתהליך הלימודים ולעשות לשיפור הישגיהם בכל המקצועות הנלמדים בהתאם להנחיות המורים. 
2) להשתתף בפעילות התרבותית בבית הספר ולתרום לה לפי כישוריהם ויכולתם.
3) לתרום לחיים החברתיים של הכיתה ושל בית הספר. תוך השתתפות בפעילויות חברתיות, השתתפות בפעולות ספורט, העמקת הקשר עם תלמידים אחרים בעיר תוך מאמץ לשיפור איכות החיים והאווירה בכיתה ובבית הספר.
 
התנהגויות מצופות
תגובה להפרה ראשונה
תגובה להפרה שנייה
תגובה להפרה שלישית
הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת
"במוסר, כמו באמנות, חייבים לצייר קו" (אוסקר ויילד)
- התלמיד יגיע לביה"ס בתלבושת
 אחידה תקנית עם סמל בית הספר, כפי שנקבע  על פי משרד החינוך .
(חולצה קצרה, ארוכה, אימונית)
בטקסי בית ספר יש להגיע בחולצה לבנה תקנית.
יש להגיע לביה"ס עם נעליים או סנדלים.
יש להגיע בשיער אסוף.
אין להגיע עם מכנס קצר, גופיה, חולצת בטן.
אין לנעול קבקבים או נעלי אצבע, קרוקס.
אין לצבוע או לחמצן את השער.
אין לצבוע ציפורניים.
אין להגיע עם פירסינג, נזם באף.
-התלמיד יגיע לשיעורי ספורט בתלבושת המתאימה לשיעורי ספורט ובנעלי התעמלות. השתתפות בשיעור עם שיער אסוף.
-התלמידים  יגיעו לשיעורי מחול עם תלבושת  מתאימה ובנעלי ריקוד.
 
שיחת ברור:
 תלמיד –מורה
דיווח למחנך/ת הכיתה.
 
מכתב התרעה להורים מהמורה / מחנך/ת הכיתה. עם העתק לתיק אישי.
 
 
 
שיחת מנהל/ת, מחנך/ת, הורים.
-במקרים חוזרים בשעורי ספורט ומחול ביטוי בתעודה: הורדת ציון בסעיף
בשעורי ספורט ומחול תלמיד ללא תלבושת לא ישתתף בשיעור.
כללים לקבלת מורה כיתה
על התלמיד לעמוד עם כניסת
המורה לכיתה, לפני כל שיעור.
אין להפריע למורה במהלך השיעור.
 
שיחת ברור המורה עם התלמיד, ודיווח למחנך/ת.
 
מכתב התרעה להורים מהמורה, יידוע המחנך/ת-הודעה בכתב להורים
עם העתק לתיק אישי.
עירוב יועצת בהתאם לנסיבות.
 
שיחת ברור מנהל/ת-הורים-מחנך/ת-תלמיד- שיחה.
-  במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון ב"התנהגות"
"כל אדם יש לו חובות כלפי הכלל, כי רק בתוך הכלל נתונה לו האפשרות
להתפתחות החופשית המלאה של אישיותו"
(מתוך: מגילת זכויות האדם).
התנהגויות מצופות
תגובה להפרה ראשונה
תגובה להפרה שנייה
תגובה להפרה שלישית
כללים להתנהגות בזמן שיעור
-  ישיבה במקום
-  הבאת כל הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק.
-  הקשבה ולמידה
-  השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.
-  מילוי מטלות הניתנות בשיעור.
-על התלמיד להגיע עם שיעורי בית מוכנים לכל שיעור/ להגיש עבודה בזמן שנקבע.
--  יש להחתים את ההורים על כל מבחן ולהראות למורה.
- על כל  תלמיד להביא  שתי ארוחות: אחת לארוחת עשר. והשנייה ל הפסקת שתים עשרה.
 
-  שיחת בירור עם התלמיד והמחנך
 
-  שיחה עם ההורים מחנך /   מורה
-  הודעה בכתב להורים
והזמנת ההורים לשיחה
 
 
-שיחה עם המנהל
-  במקרים חמורים של הפרעה בזמן שיעור השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהל
והמורה -  במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון ב"התנהגות"1
-  כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד
-  בניית תכנית חינוכית אישי.
 
שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (בטלפונים ניידים, במצלמות, ב"אייפודים" וכו')
איננו משתמשים כלל במכשירים ניידים / אלקטרוניים  (אייפד, אייפוד וכו') בבית הספר.
בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם למכשיר, לאבדנו או לגנבתו. במקרה של הבאת המכשיר יש להשאיר אותו בתיק כשהוא במצב סגור / כבוי  למשך יום הלימודים. השימוש בו יעשה אך ורק מחוץ למתחם ביה"ס. 
 
- טלפון סלולארי או כל מכשיר אלקטרוני שיימצא בידי התלמיד יופקד
אצל המורה / המנהלת ויוחזק בסוף יום הלימודים לידי הוריו.
 
התנהגויות מצופות
תגובה להפרה ראשונה
תגובה להפרה שנייה
תגובה להפרה שלישית
שמירה על טוהר הבחינות
-חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.
- במקרה של אי-שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות (לדוגמה, הפניית מבט לטופס של תלמיד שכן, העתקה, שיחה עם חבר)
-שיחת ברור  עם מורה המקצוע ומחנך.
-הפחתת נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך.
 
-שיחת ברור  מחנך, מורה ומנהל.
-זימון הורים
עדכון הורים בכתב.
-הפחתת נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך
 
-שיחת ברור  מחנך, מורה ומנהל.
-זימון הורים
עדכון הורים .
עדכון הורים בכתב.
- פסילת הבחינה- תינתן לתלמיד אפשרות ערעור בכתב בפני מורה המקצוע.
כללים להתנהגות  בהפסקה
- במהלך ההפסקה תישאר הכיתה
נעולה והתלמידים מחוץ לכיתה.
 _בהיעדר המחנך, האחריות על המורים המלמדים בכיתה.
יש לעזוב את מתחם ביה"ס  ולצאת לחצר.
אין לטפס על קירות, חומות וגדרות
יש לשמור על ציוד המשחק.
יש להתחלק עם ילדים נוספים בשטחי המשחק.
יש לשחק במקומות המיועדים למשחק בלבד.
אין לשחק בכדורים בתוך מתחם בית הספר.
שיחה מורה – תלמיד ודיווח למחנך/ת הכיתה.
שיחת מחנך/ת – הורה – תלמיד ודיווח לתיק אישי.
שיחת ברור עם מנהל, מחנך, הורים ותיעוד בתיק אישי.
התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות
-   ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ-בית-ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.
-   הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.
 -  במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:
-   שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בעל-פה
 
 
 
א. התניית השתתפות בסיור / בטיול עתידי בליווי מבוגר .
-   יידוע ההורים ואזהרה בכתב
 
 
 
ב. מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד)
 
-   במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף "התנהגות"1
 
התנהגויות מצופות
תגובה להפרה ראשונה
תגובה להפרה שנייה
תגובה להפרה שלישית
שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר
-יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו.
 
-  שיחת בירור עם מחנך הכיתה.
-  יידוע ההורים
-  עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה
-חיוב תשלום הנזק בהתאם לצורך.
-  שיחת בירור עם מחנך הכיתה.
-  יידוע ההורים
-ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף "התנהגות"1
-  הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. בהתאם לצורך.
-שיחת ברור עם מנהל בית הספר וההורים.
- הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. בהתאם לצורך.
 
 
 
 
 
ציות להוראות של צוות בית הספר
-  יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר.
-   על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד  אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
 
 
 
 
 
-    שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה
-    בקשה להתנצלות
-    בכתב או בע"פ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  יידוע ההורים ואזהרה בכתב
-  דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה
-  במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון / הערה בסעיף "התנהגות"1
 
 
 
-  כינוס צוות בין-מקצועי לדיון בתלמידים עם קשיים רב- בעייתיים. -  תיעוד התנהגויות חריגות  -  הפניה לטיפול תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כללי האתיקה המקצועית
-  ריתוק בזמן ההפסקה או  השארה בבית הספר לשעות לימוד נוספות בכיתה אחרת
-  השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים וכאשר האירוע אינו חד-פעמי.
 
 
התנהגויות מצופות
תגובה להפרה ראשונה
תגובה להפרה שנייה
תגובה להפרה שלישית
בהסעות
לעלות לאוטובוס בצורה מסודרת מבלי לדחוף את החבר.
לשבת במושב פנוי ולחגור חגורת בטיחות.
יש להישמע להוראות מלווה מבוגר האחראי באוטובוס ולנהג.
אין לקום מהמקום, להסתובב בזמן הנסיעה באוטובוס.
יש להימנע מלגשת לנהג בזמן נסיעה.
יש לשמור על ניקיון האוטובוס.
אין לאכול בזמן הנסיעה.
חשוב לשמור על כללי ההתנהגות ולא לנהוג באלימות.
בירור/ שיחה עם מחנכת הכיתה, וידוע ההורים בכתב.
אם התלמיד ימשיך בהתנהגות, שאינה הולמת , (3 הערות ), הוריו יוזמנו לשיחה עם מחנכת הכיתה ומנהלת בית הספר.
במקרה של התנהגות חריגה נוספת מחנכת הכיתה או המנהלת מודיעים להורים והתלמיד יורחק מההסעות והוריו יסיעו אותו לביה"ס וממנו
 
"בלא ארגון, באי סדר, רק יחידים, ילדים יוצאים מן הכלל, יצליחו להתפתח..."                                  (יאנוש קורצ'ק)
נוכחות ועמידה בזמנים
איסור  שוטטות בתוך בית הספר
תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
-    יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב של מחנך הכיתה או המנהל.
- שחרור תלמיד מביה"ס ייעשה על-ידי מחנך / מורה / מנהל בתנאי שאדם מבוגר מלווה את התלמיד לביתו.
איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
- על התלמיד להגיע לביה"ס עד 08:00 
-  על התלמיד להיכנס לכיתה מיד עם הישמע הצלצול.
-  התלמיד יביא אישור על כל איחור לשיעור.
בכל מקרה התלמיד יוכנס לכיתה והאיחור  ידווח    למחנך/ת.
היעדרויות: יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור ממחנך הכיתה / מנהל..
 
-   רישום האיחור
-דיווח למחנך
-   שיחת בירור
-   יידוע ההורים במקרים חריגים , חוזרים ונשנים.
 
--   רישום האיחור
-דיווח למחנך
-   שיחת בירור
-   יידוע ההורים
-   גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות
-   הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים
 
-   עירוב גורמים נוספים בבית הספר: סגנית יועץ, מנהל.
-   במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון / הערה בסעיף "נוכחות"
-   פנייה לקצין ביקור סדיר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוקי "בל יעבור" images.jpg
מהווים מסר חינוכי חד משמעי המבטא אפס סובלנות לאלימות מכל סוג שהוא.
מטרת החוקים להבטיח לכל פרט סביבת חיים מוגנת ובטוחה מבחינה רגשית וגופנית ולמנוע פגיעה ברכוש פרטי וציבורי. החוק הוא "בל יעבור" ומחייב את כולם.
אכיפת החוק  תתבצע באחידות ובעקביות. התגובה להפרת החוק תתבסס על ההבחנה בתדירות המעשה ובעוצמתו. אין משא ומתן לגבי החוק.
הפרתם של חוקים אלה תגרור תגובה אחידה ועקבית על פי טווח תגובות ידוע מראש.
 
התנהגויות מצופות
טווח תגובות אפשריות
אלימות פיזית ומילולית
"אפס סובלנות לאלימות"
מוגנות פיזית-
חל איסור מוחלט על אלימות פיזית מכל סוג שהוא (מילולית ופיזית), מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת.
מוגנות רגשית-
חל איסור מוחלט על אלימות רגשית מכל סוג שהוא, מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת.
שמירה על רכוש פרטי וציבורי-
חל איסור מוחלט על פגיעה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כגון: גניבה, השחתה, חבלה, העלמה, כולל שימוש לרעה במחשב, מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת.
  -
-הפסקת האירוע באופן מידי
- שיחת בירור עם מבוגר שנכח באירוע
- שיחה עם מחנך/מבוגר מתוך הצוות
- תיעוד האירוע לתיק תלמיד
 - שימוש במסגרות אלטרנטיביות בביה"ס
- יידוע ההורים באמצעות מכתב ושיחת טלפון
- הזמנת הורים לשיחה
- ביצוע משימה, פעילות, תרומה  לבית הספר.
- תשלום עבור נזק או חלופה לתשלום
- מניעת הפסקה
- מניעת השתתפות בפעילות בית ספרית
- הכנת עבודה מותאמת
- השעיה מהכיתה לכיתה אחרת
- השעיה מביה"ס
- גיבוש  תכנית התערבות  ארוכת  טווח
- דיון בוועדה בינמקצועית
- פנייה לשירותי רווחה / קב"ס