חינוך חברתי - דבר הרכזת
נווט למעלה

 תפקיד רכזת חינוך חברתי  

תיאור התפקיד

במסגרת תפקידי כרכזת חנוך חברתי הנני אחראית על קידום התחום החברתי בבית הספר מבחינת ערכיות והמיומנויות החברתיות.

(חריות על יישום תוכנית מפתח הל"ב בכיתות.(אחת לשבוע במסגרת שעת חינוך

הגדרת התפקיד

תכנון ,ביצוע וערכה של תוכניות חברתיות ערכית תוך יצירת חיבורים לסטנדרטים בתחומי דעת שונים.

העשרת המחנכים בחומרי למידה ובעזרי הוראה המדגישים את ההיבטים החברתיים -ערכים הנכללים בנושאי הליבה שבסילבוס לשעת חינוך. 

גיבוש  האופן בו יצוינו  חגים,מועדים ונקודות ציון בלוח השנה כמטפחים את השייכות ברמת הכיתה, בית הספר , הקהילה והלאום.   

תכנון  וליווי הקמת מסגרות חברתיות מגוונות לעידוד המעורבות החברתית בדגש על תפקיד לכל תלמיד.

ליווי צוות המורות וסיוע  בהתאמת חומרי למידה ,עזרי ההוראה והתוכניות הקיימים בתחום לשכבות הגיל השונות בהלימה לסילבוס לשעת חינוך.

הקמת מסגרת ארגונית ,מועצת התלמידים להבטחת אקלים חינוכי מיטבי  משתף.