יוזמה בית ספרית - הכנת התלמידים לקראת הטיול

הכנת התלמידים לקראת הטיול:

 

תקנון התנהגות בטיולים

1. לא יצא תלמיד לטיול ללא אישור חתום של הצהרת בריאות.

2. תלמיד יוכל לצאת רק בהסכמה בכתב של ההורים על טופס אישור היציאה .

3. יש להעביר את אישור היציאה למחנכת הכיתה ובמקרים עד שבוע לפני מועד היציאה לפעילות.

4. הורים הסבורים שילדם אינו יכול להשתתף בטיול בשל מגבלות רפואיות יצרפו להודעתם אישור רפואי המעיד על כך. האישור יועבר לצוות הרפואי בבית הספר והוא יקבע את ההנחיות לגבי ההשתתפות בטיול.

5. תלמיד שמסיבות רפואיות זקוק לעזרה אישית בפעילות, חלה על הוריו החובה לדאוג לו למלווה צמוד.

6. תלמיד עם בעיות התנהגות לא יצא לטיול אלא בתנאי שיצטרף אליו מלווה בוגר. (הודעה על כך תימסר כשבועיים לפני הטיול)

7. לטיול השנתי יצאו רק תלמידים המסוגלים ומתכוונים ללכת את כל מסלול הטיול. כל התלמידים מחויבים להליכת מסלול מלא בטיול.

8.  הטיול כאמור הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית ספרית. אי השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה ועליו להגיע בימים אלה לבית הספר.


היציאה לפעילות:

9.חובה להגיע לטיול בתלבושת אחידה.

10.ציוד חובה לתלמיד בכל יום  טיול: כובע, 1.5 ליטר מים ושקית אשפה בתוך תיק גב.
התנהגות בנסיעה:

11. העלייה לאוטובוס לאחר אישור מפורש מהמורה.

12.  על התלמיד לשבת ולהיחגר במהלך הנסיעה בהתאם לחוק.

13.  אין להעלות תיקים לאוטובוס, אלא מים, מצע קשיח וכלי כתיבה בלבד. שאר הציוד ישאר בתא המטען.

14.  כל תלמיד אחראי על שלמות וניקיון האוטובוס, לפיכך ישא באחריות כספית לגרימת נזקים לרכוש.

15.  אין להפריע לנהג בבקשות/הערות, אלא דרך המורה ו/או המדריך.

16. הירידה מהאוטובוס דרך הדלת הקדמית בלבד.


ההליכה בשטח:

17.ההליכה אחרי המדריך.

18.אין לסטות מהשביל.

19. אין לעקוף חברים בשבילים צרים.

20. על כל תלמיד לעזור בנשיאת הג'ריקן .

21.  בסיומה של כל ארוחה בשטח יש לאסוף את האשפה לתיק ולהשאיר את המקום נקי.

22.  בכל מקרה של צורך להתעכב (שירותים וכדו'), חובה להודיע על כך למדריך או למורה.

23.  אסור בהחלט להשליך אבנים.

24.  אסור להאזין למוסיקה באמצעות אוזניות, במהלך ההדרכה באוטובוס, בשטח ובמהלך ההליכה.

   
התנהגות באכסניה:

25. יש לשמור על סדר, ניקיון ושלמות הרכוש באכסניה. כל תלמיד אחראי למעשיו ולפיכך ישא באחריות כספית לגרימת נזקים לרכוש באכסניה.

26. בשעת כיבוי אורות שתקבע ע"י המחנכים, על התלמיד להיות בחדרו ולשמור על השקט.

27.אין לעבור בין החדרים לאחר כיבוי אורות.

28.הלינה בחדרים  מחייבת הפרדה בין בנים לבנות.

29. כל תלמיד חייב לישון בלילה למען ביטחונו בהליכה בטיול ביום המחרת.

30. אין הזמנות אישיות של אוכל (באמצעות שליחים של פיצה וכדו') במהלך הטיול.

31.  ציוד אישי יקר ערך כגון: טלפון נייד, כלי נגינה וכדו', הם באחריותו האישית של התלמיד.

32.  במקרה של זריקת נפצים ו/או השתוללות תלמידים בלילה – יוחזרו התלמידים לביתם על חשבונם.

 

כינוס התלמידים ופיזורם:

33.. כינוס התלמידים ופיזורם ייעשה בבית הספר והאחריות ההורים לאסוף את ילדיהם בתום הטיול.

                                                                      נסיעה טובה וטיול מהנה.