יוזמה בית ספרית - רציונל

 

 

מטרת הטיול
 
הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל (לנוף, לטבע, לאדם ולחברה) ולמדינת ישראל.
 
יעדי הטיול
 
יעדים בתחום הלימודי:
 •  למידה בין תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל.
 • למידה בשדה של סוגיית (תהליכים ונקודות מפנה) בתולדות העם בארץ ישראל ובהוויה הישראלית העכשווית .
 • המחשת פרקים מוגדרים מתוך מגוון המקצועות הנלמדים בבית הספר.
 • רכישת מיומנות וצרכנות נבונה בטיול כחלק מתרבות הפנאי.
 יעדים בתחום החינוכי-ערכי:
 • חינוך לאומי - חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל.
 • חינוך חברתי – חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה.
 • חינוך סביבתי- חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח. 
 יעדים בתחום האישי-חברתי:
 • חיזוק סובלנות ועזרה הדדית בין התלמידים.
 • גיבוש חברתי של הכיתה. 
 • חיזוק העצמיות תוך היענות לשונות שבין התלמידים.
 • טיפוח מנהיגות אצל התלמידים 
יעדים בתחום החוויתי-ריגושי:
 • חיזוק הקשר הרגשי החיובי בין התלמיד לנופי הארץ, אתריה ותולדותיה. 
 •  יצירת חוויות אישיות וחברתיות משותפות.
 • גיוון בשגרת הלימוד בבית הספר.
 • מפגש חוויתי עם יופי הנוף, הטבע והתרבות האנושי בארץ ישראל.

 

 

 

שם היוזמה
מעורבות והעצמת התלמיד בהכנה ובתכנון הטיול השנתי
 
 
מטרות היוזמה
1.חיזוק הקשר בין התלמיד לבין מורשת העם היהודי ואהבת הארץ.
2.העצמת התלמידים בטיול.
3.הנאה והנעת התלמיד בטיול.
 
 
פירוט היוזמה
התלמידים הנבחרים יתכננו את מסלול הטיול, האתרים בהם יבקרו בהלימה לתכנית הלימודים ולתכנית הליבה של הטיולים.
התלמידים יהיו שותפים פעילים בכל שלבי הטיול - בתכנון, בביצוע ולאחר הטיול.

בתכנון - בחירת נקודות ואתרים בהם נבקר והתאמתם לתכנית הלימודים ותכנית הליבה של הטיולים.
 איסוף חומרים על אתרים, סימון מסלול הטיול, הצגת המסלול והאתרים שבהם יבקרו לשאר תלמידי השכבה.
כמו כן הכנת פעילויות לתלמידים על האתרים ונקודות הציון בהם יבקרו.

הביצוע - יספרו לתלמידים על האתרים ונקודות הציון בהם יבקרו. (התלמידים יתלוו למדריך הטיולים ויהיו חלק ממסע ההדרכה)

לאחר הטיול – משוב התלמידים והמורים בעקבות הטיול והפקת לקחים.