8רר
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 12/12/2012 10:00 על-ידי שולי לוק
עקרונות
1. חיזוק חלקו של התלמיד כשותף פעיל בתהליך הלמידה. עידוד למיצוי אישי ומצוינות וכן עידוד ליצירתיות וליזמות.
2.שיפור איכות ההוראה: עדכון מתמיד של הידע המדעי של המורה, הקפדה על מיצוי זמן ההוראה, בקרה על מסרים בלתי מילוליים, דוגמא אישית, הקפדה על איכות תוצרים.
3.ידיעה, הבנה והטמעה של מושגים ועקרונות מרכזיים המהווים את בסיס הדעת של המקצועות השונים בתחומי הטבע והמדעים, תוך שילובם במקצועות המגוונים הנלמדים בביה"ס.
4.ביסוס השלבים החיוניים של חינוך למדע- סקרנות וספקנות, התמדה, דייקנות, אמינות ואחריות.
5.שילוב יעיל של סביבות למידה מתוקשבות כחלק אינטגראלי של ההוראה והלמידה.
6.שיפור מיומנויות של עבודת צוות בקרב המורים והתלמידים.
7.עידוד קירבה לטבע של ארץ ישראל בפרט ולעולם החי והצומח בכלל, מתוך הנאה וענווה ולא מעמדה כוחנית.
8.הרחבת פעילות בקהילה תוך שיתוף גורמים רלוונטיים.
9.שותפות הורים בתכנון ובהוצאתם לפועל של פעולות בית ספריות.