past simple

תלמידים יקרים,
הקישורים בצד הם תרגול על past simple

הנחיות

היכנסו לקישורים ותרגלו את הנושא.

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים