בגין דימונה - ברקים ורעמים
נווט למעלה
ברק ורעם איך ולמה?
ליקטו וערכו: שי,נופר,אלה,ענת.

למה הברק בא לפני הרעם?


מכיון שמהירות האור גדולה ממהירות הקול, אנו רואים את הברק לפני שאנו שומעים את קול הרעם. אפשר לאמוד את מרחק הסופה מאתנו על ידי מדידה של מרווח הזמן בין הברק לבין הרעם . מרוח של 3 שניות מייצג מרחק של ק"מ אחד.
 
איך נוצר הברק?
ברק הוא חשמל שאפשר לראותו. למעשה הוא התפרצות פתאומית של זרם חשמלי בין שני עננים. בדרך כלל מבזיק ברק בודד בקו יחיד או במספר קווים מהענן אל האדמה, אך לפעמים מוארים השמיים כולם מברק המתרחש בענן עצמו. כאשר המתח חזק דיו, מזנק ניצוץ מחלק טעון אחד של ענן לחלק אחר או אל האדמה, וזהו הברק. ברק נגרם כתוצאה מהצטברות חשמל סטטי. כאשר החשמל מתפרק, הדבר גורם להבזק ולקול הנפץ שאנו מכירים בתור רעם. מכיוון שהאור מהיר מהקול, תמיד נראה קודם את הברק ורק אחר כך נשמע את הרעם.
בדרך כלל נוצר הברק כאשר חלים שינוים אטמוספריים בולטים כגון:
משבי רוח חזקים, גשם סוחף, סופת ברד.

 

עבודה

קראו היטב את קטע המידע,

פתחו קובץ WORD חדש וכתבו בו סיכום לנושא ובו התייחסו לשני הנושאים שבקטע: 1. מדוע מגיע הברק לפני הרעם?

וכיצד נוצר הברק?

לאחר מכן  שמרו את הקובץ שלכם עם שמכם והעלו זאת לתקיית העבודות שלנו.