נאמני מחשב תשע"ו - duty
הגדרת תפקיד נאמן מחשב
נאמן מחשב תפקידו להוביל את התקשוב בבית הספר מהפורטל הראשי ועד לאתרי הכיתות והמקצוע
להנחות משתמשיםשונים במחשב
לסייע לתלמידים שניסיונם בהפעלת מחשב קטן משלו - הנחיה שנקראת הנחיית עמיתים
לסייע למורים שזקוקים לעזרה במהלך השיעור
לתמוך בתחומים הבאים:
   הדרכת תלמידים ועמיתים בהכרת הכלים הממוחשבים
   פתרון בעיות שכיחות בהן נתקלים מורים ותלמידים במהלך עבודתם
   הפעלת תוכנות
   עדכון אתר הכיתה
   אחריות על רשימת שיעורי הבית
   פיתוח יכולת אישית של תלמיד ברמת הנחיה ומתן תמיכה
 
 
 
 
על כל תלמיד למלא ברשימה זו את הנושא של האתר שלו 
 

 נושא האתר שלי

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
  
ו'3דימונהתקשורת עולמית