רבי חיים בן עטר זצ"ל

 

הנחיות

1. קראו את הסיפור שלפניכם:

2. ענו על השאלות בקובץ המצורף

3. שמרו את הקובץ והעלו ל"עבודות שלנו".


את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים