דפים - תקנון בית הספר
נווט למעלה
כתובת: שדרות בן גוריון ת.ד 88, דימונה
טלפון : 08-6559390
פקס : 08-6559390
שעות קבלה:
תקנון.png  

בס"ד

חזון בית הספר:

חמד אקולוגי "בן-עטר" ישלב בעבודתו היבטים ערכיים, חברתיים ולימודיים למגוון תלמידיו. בוגרינו יהיו "יראי שמיים" המקיימים מצוות מתוך אהבה ושמחה. בוגרינו יהיו בעלי זיקה עמוקה לעם ישראל, לארץ ישראל ולמדינת ישראל. בוגרינו יהיו אוהבי דעת, סקרנים וחותרים למצויינות. בוגרי "בן-עטר" של היום הינם המנהיגים של המחר.


תקנון בית הספר תשע"ז

האכיפה בבית הספר תכלול משוב חיובי לעומדים בכללים ותעודד התנהגות טובה וחיזוקים חיוביים, ולאלה שלא, יקבעו תגובות חינוכיות באופן מדורג ובדרך חינוכית.

התקנה

מדרג התגובות חינוכיות,

במקרה של אי הקפדה על התקנה

השיעור מתחיל בשעה 08:00 בדיוק. תורנות המורים מתחילה בשעה 07:45

הגעה לפני הזמן באחריות ההורים בלבד.

נא להקפיד על הגעה סדירה בימי שישי.

1.        שיחת הבהרה: מחנכת תלמיד .

בה יאמר לתלמיד שכל איחור יגרור להשלמה: בהפסקה, או בסוף יום.

2.        במקרה של איחור 3 פעמים ברציפות המחנכת תפנה להורים לשיחה.

3.        במידה והאיחורים חוזרים ונשנים, העניין יועבר לטיפול גורמים רלוונטיים, ותצוין הערה בתעודה.

התלמיד יפנה לסגל בית הספר: המנהלת, המורות, צוות העובדים והמדריכים בצורה מכובדת.

וכמובן לא יקרה למורים או למנהלת בשמם אלא מורה, מנהלת .

1.הצוות יסב את תשומת לב התלמיד לצורת הפנייה אליהם.

2. במידה וההתנהגות חוזרת יוזמנו הורי התלמיד/ה לשיחה.

3. במקרים חריגים ו/או חמורים, ינקטו הליכים משמעתיים מול התלמיד/ה: מניעת הפסקות, מניעת שיעור צ'ופר ,השעיה.

יש להתנהג בכבוד ובנימוס

כלפי ילדים ומבוגרים במהלך כל היום.

 

1.בכל אירוע של חוסר כבוד תתקיים שיחת בירור.

2. המחנכת /מורה .תיידע את ההורים על האירוע ותתעד בקלסר הכיתה. יועבר דוח לתיק מוגנות.

3. במקרה של אירועים חוזרים, יוזמנו הורים לשיחה

4. במקרים חריגים ו/או חמורים, ינקטו הליכים משמעתיים מול התלמיד/ה :מניעת הפסקות, מניעת שיעור צ'ופר ,השעיה.

יש להישמע להוראות צוות בית הספר ולהתנהג באופן נאות.

התלמיד יימנע מהפרעה למהלך השיעור.

על התלמידים להקפיד על:

הגעה עם ציוד לימודי נדרש.

ישיבה במקום

הקשבה, למידה ומעורבות בשיעור

השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.

מילוי מטלות הניתנות בשיעור.

שמירה על ספרי הלימוד, לעטוף ולשמור על שלמותם.

1.        התלמיד יקבל אזהרה  על ידי המורה המלמדת בכיתה ובמקרים מסוימים גם יוענש מיידית . אירוע חריג ידווח מידית. יועבר לתיק מוגנות

2.        יידוע ההורים.

3.        במקרים חוזרים הפוגעים בלמידה וההתקדמות התלמיד יוזמנו הורים לשיחה.

4.        המורה תעודד התנהגות טובה ותיתן לתלמיד/ה מכתב מחמאה על התנהגות נאותה בשיעור.

5.        תלמיד/ה שלא ישמורו על שלמות הספר או יאבד ספר יאלץ לשלם את מחירו המלא לבית הספר.

 

 

יש להגיע עם בקבוק מים מלא בבוקר.

למען ביטחונם של הילדים, יש להימנע מיציאות בזמן השיעור, כל יציאה היא ברשות המורה ושיקולה .

התלמיד ישתה ויתפנה בזמן ההפסקה.

תלמידי ביה"ס ינהגו בכבוד הדדי,

ולא יפעילו אלימות מכל סוג שהיא בשיעורים,

בהפסקות, בפעילויות מחוץ לביה"ס.

אלימות מילולית: איום, לעג, פגיעה בכבוד ההורים,

חרם, הפצת שמועות באינטרנט או בכל דרך אפשרית.

אלימות פיסית: כל פגיעה גופנית מתוך כוונה לפגוע.

חל איסור מוחלט לפגוע בגופו של האחר מתוך כוונה,

מתוך חוסר שיקול דעת או רשלנות.

יש לשמור על הזכות לפרטיות, ואין לגעת ברכוש הזולת ללא רשות.

1.        עצירת האירוע.

2.        שיחת בירור עם התלמידים.

3.        יידוע מחנכת הכיתה. אם לא הייתה נוכחת.

4.        התנצלות בפני התלמיד או המבוגר הנפגע.

5.        יידוע ההורים על האירוע ותיעוד בקלסר הכיתה. המכתב יועבר להורים לחתימה. העברת דוח אירוע לתיק מוגנות

6.        שלילת הפסקות, הצמדה למורה שמענישה,

שלילת משחק כדור בהפסקה.

7.        במקרים חריגים או חוזרים, הזמנת ההורים לשיחה בנוכחות מנהלת בית הספר.

8.        הרחקת התלמיד מבית הספר.

תלמיד שפגע ברכוש חברו ידאג  לרכוש חדש עבורו.

על כל תלמיד מוטלת האחריות לשמור על רכוש, ציוד ומתקני ביה"ס, ציוד המשחק הכיתתי לרבות ספרי לימוד.

המורים וההורים יעודדו את הילדים לשמור על רכוש בית הספר.

1.        שיחת בירור עם התלמיד באווירה חינוכית.

2.        ידוע ההורים בכתב על האירוע וחתימתם, המורה תתעד בקלסר כיתה.

3.        עונש חינוכי יינתן לתלמיד.

4.        בכל מקרה של הרס או השחתת ציוד בית הספר, באחריות התלמידים והוריו לתקן את הנזק או לשלם עלות הנזקים.

 

 


 

חובות הלמידה:

המורים יטפחו  חווית הנאה והצלחה לכל התלמידים על פי יכולותיהם וכישוריהם בשאיפה לקידומם והכוונתם למצוינות אישית. המורים יעצימו את התלמידים, יקדמו אותם ויכשירו אותם להיות לומדים עצמאיים, בעלי ידע רחב אופקים. חובת התלמידים למלא את חלקם בלמידה, כמפורט להלן:

התקנה

מדרג התגובות חינוכיות,

במקרה של אי הקפדה על התקנה

התלמידים יהיו נוכחים, בכל השיעורים

 

1.      יידוע ההורים ו/או הזמנתם לשיחה על פי שיקול המורה.

2.      תיעוד ביומן הכיתה. במנבסנ"ט

3.      אי הכנת מטלות לימודיות תרשמנה אצל המורה. לאחר שלוש פעמים דיווח להורים .

4.      איחור לא מוצדק בהגשת עבודות ומטלות לימודיות יגרור הורדה בציון העבודה.

5.      אי הבאת ציוד תירשם אצל המורה והתלמיד\ה יידרשו להשלים את החומר בביתו.

6.      אי השלמת החומר תחשב כאי הכנת שיעורי בית.

7.      הבאת ציוד, ביצוע מטלות והשתתפות פעילה בשיעורים הינם מרכיבים חשובים בציון הסופי.

התלמיד חייב להגיע בזמן לכל השיעורים

כל תלמיד יכין שעורי בית בקביעות.

המורה תתחשב במתן ש.ב. ביום בו יש פעילות בית ספרית ובימי שישי.

יש להביא את כל הציוד הנדרש לשיעורים

על התלמיד להכין את המטלות הלימודיות

בהתאם לדרישות כל מקצוע,

ולהגיש עבודות בזמן.

במקרה של היעדרות מהלימודים מסיבה כלשהי , חובת התלמיד ובאחריות ההורים להשלים את החומר הנלמד. במקרה של היעדרות ידועה מראש יש להודיע למחנכת הכיתה על סיבת ההיעדרות ומשך ההעדרות.

מבחנים:

יש לשמור על טוהר הבחינות.

לוח המבחנים ינתן מראש וההורים יחתמו על ההודעה שהלוח התקבל.

התאריך יפורסם בלוח אירועים כיתתי באחריות המחנכת ויפורסם להורים.

יש להחתים את ההורים על כל מבחן בדוק שנמסר לתלמידים.המורה ישלח תזכורת על תאריך המבחן ופירוט החומר הנדרש כשבוע לפני המבחן.

בעת היעדרות ממבחן על התלמיד להשלימו בתיאום עם המורה המלמדת את תחום הדעת הרלוונטי.

1.      אי שמירה על טוהר הבחינה תגרור אחריה הורדה בציון המבחן ויידוע ההורים.

2.      חובת ההורים לדאוג שהתלמיד לומד למבחן ומגיע מוכן בתאריך שנקבע.

3.      חובתם של ההורים לחתום על כל מבחן בעת קבלתו.

4.      במקרה, בו התלמיד/ה אינו כשיר לגשת למבחן, בשל סיבה מוצדקת יתואם עם המורה תאריך חלופי, התיאום יעשה לפני יום המבחן המיועד, אין לבקש דחייה לאחר שהתלמיד/ה ניגש למבחן ונחשף לשאלות.

 


 

סדרים ונהלים בית ספריים:

על מנת לקיים לימודים באווירה טובה, מוגנת ובטוחה קיימים סדרים ונהלים החלים על כל קהילת ביה"ס.

בית הספר ידאג שכל תלמידיו ילמדו בסביבה נקייה ומטופחת.

התקנה

מדרג התגובות חינוכיות,

במקרה של אי הקפדה על התקנה

שימוש בתאי האיחסון מותר בתחילת היום –לפני התפילה ובתום יום הלימודים. על התלמיד לקחת את הציוד הנדרש לו לפני השעה 8:00 ולאחסן בסוף היום את הציוד שאינו נדרש לקחת .

במידה והתלמיד ניגש ללוקר לאחר השעה 8:00 תתקיים שיחת בירור עם המחנכת ,יידוע ההורים וענישה בהתאם.

ההפסקה תתחיל בהוראת המורה ובהישמע הצלצול

1.    שיחת בירור עם מחנכת הכיתה.

 

2.    במידה והמקרה חוזר על עצמו יש ליידע את הורי התלמיד.

 

3.    לאחר שלושה איחורים מהפסקה תגיע הודעה להורי התלמיד/ה

 

בהפסקה ייצאו כל תלמידי ביה"ס מתוך תחומי המבנה, למעט ימי גשם בהם המורה תורנית בתוך המבנה.

יציאה מהכיתה להפסקה תיעשה בצורה נעימה ושקטה.

בסיום ההפסקה עם הצלצול יש להסתדר בטור מסודר ליד הכיתה (המורה יכולה לקבוע מקומות קבועים מראש) .

בזמן ההפסקה אין לטפס על גדרות, מתקני מזגנים וגגות. יש לשחק בבטחה עם החברים, רק במקומות בהם ישנה מורה תורנית, בחצר או בתחום המבנה.

1.    אזהרה בע"פ

2.    יידוע ההורים

3.    הערת משמעת בכתב. להורים ולתיק כיתה ותיק מוגנות

משחקי הכדור, יתקיימו רק במגרשים המיועדים לכך ורק לפי תורנות שנקבעה, בבית הספר, אין להביא כדור פרטי מהבית. כל כיתה קיבלה כדור, כדור שאבד, או התפוצץ באחריות, הכיתה להביא כדור אחר במקומו.

כיתה, שלא תשמור על כללי המשחק ותיגרר לאלימות ישללו ממנה הפסקות עם כדור בהתאם למעשה וחומרתו, בהתייעצות עם המורה המטפלת ורכזת מוגנות.

במהלך שעות הלימודים כניסת הורים תתאפשר רק בתיאום עם הצוות החינוכי. הצוות החינוכי יידע את השומרת. ההורים יגיעו  בלבוש ההולם את רוח בית הספר.

הורה שיימצא בבית הספר ללא סיבה מוצדקת ,יתבקש מטעמי ביטחון התלמידים, לעזוב את שטח בית הספר.

בתום יום הלימודים יעזבו התלמידים את שטח ביה"ס, למעט תלמידי, הפרטני  החוגים והמועדונית.

נוכחות ללא השגחה בשטח בית הספר אינה בטיחותית לתלמידים.

על ההורים להגיע לאסוף את התלמידים בזמן.

הורים שמקדימים ימתינו מחוץ לשערי בית הספר עד לצלצול.

1.    תלמיד שיימצא בביה"ס ללא סיבה מוצדקת, יתבקש לעזוב את שטח ביה"ס.

2.    יועבר דיווח להוריו.

3.    התלמיד יקבל הערת משמעת.

 

תלמיד הנעדר מביה"ס יביא אישור מההורים.

מעל שלושה ימים על התלמיד להביא אישור רפואי.

 במקרה שלהיעדרות מתוכננת וידועה מראש, יש לידע את מחנכת הכיתה.

ביום הראשון להיעדרות התלמיד, על מחנכת הכיתה ליצור קשר עם משפחתו.

על התלמידים שנעדרו חלה חובה להשלים את החומר, המורה תסייע בעת הצורך רק לאחר השלמת החומר מצד התלמידים

 

במקרה של מחלה – לא יתקבל תלמיד ללימודים ללא אישור רפואי. מסכנת הדבקה של תלמידים אחרים.

בכל סיבה אחרת של היעדרות יש ליידע את המורה מראש.

 

 

יש להימנע מלהגיע עם טלפון לכיתה, אם מביאים יש להפקיד אותו בבוקר למשמרת עד לסוף יום הלימודים

הטלפונים ישמרו בתא נעל בכיתה.ביום החופשי של המחנכת יש להפקיד אצל הסגנית.

תלמיד שימצא בידיו טלפון במהלך יום הלימודים, יילקח הטלפון וידווח להורים,

בפעם שנייה זימון הורים לשיחה

יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה הכוללת:

חולצה עליונה, (לא גופיות). עם סמל ביה"ס,

מכנסיים/חצאית בצבעים שונים.

בנים עם כיפה, רצוי כיפה נוספת בתיק למקרה של אובדן .

  לשיעורי החנ"ג, או למשחקי כדור, או לימי ספורט ופעילות חוץ בית ספרית. יש להגיע עם תלבושת ספורט הכוללת מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

תינתן הערה בעל פה.

יידוע ההורים.

לאחר שלוש פעמים הורי התלמיד יתבקשו להביא את התלבושת לביה"ס.

קיימת התייחסות לנושא זה בתעודה.

תלמיד/ה ללא תלבושת ספורט לא יוכל להשתתף בשיעורי חנ"ג וירשם לו אי הבעת ציוד נדרש למקצוע.

על כל באי ביה"ס , הורים, מורים וצוות המינהלה, להקפיד על הופעה צנועה, מסודרת ומכובדת בכל ימות השבוע: לא גופיה ולא מכנסיים קצרצרים. איסור עגילים לבנים, בנות עם עגילים קטנים צמודים לאוזן ובשיער אסוף.

תספורת קצוצה  לבנים ההולמת את רוח בית הספר(ללא צבע וללא גילוח הפאות או הצדדים).

 

למען בטיחות התלמידים יש להגיע עם נעליים או סנדלים סגורות המגנות על רגל, בזמן ריצה או משחק.

במקרה והתלמיד/ה יגיעו אחרת, ניצור קשר מיידי עם ההורים על מנת שיביאו נעליים בטוחות.

תלמיד אשר לא חש בטוב יפנה למורה המלמדת בכיתה.

המורה תעביר הודעה למזכירות ביה"ס.

המזכירה תיצור קשר עם הורי התלמיד.

כך גם במקרה בו, תלמיד/ה הנאלץ לעזוב את בית הספר במהלך יום הלימודים מסיבה כלשהי

תלמיד ישוחרר מבית הספר אך ורק בליווי מבוגר.

 

התלמיד יקבל אישור בכתב לצאת מבית הספר ויציג אותו בפני השומרת.

 

על כל באי ביה"ס לשמור בקפדנות על הניקיון בכל שטחי ביה"ס בכלל ובחדרי השירותים בפרט.

 

האכילה מותרת בתחומי הכיתה בלבד.

 

תלמיד שימצא עם אוכל בחוץ יעמוד ליד המורה התורנית, ויסיים את האוכל בכיתה בתום ההפסקה

 

נהלים:

שיחת הורה - מורה תתקיים רק בתיאום מראש.

כניסת הורים לבית הספר תתאפשר בתיאום מראש, או כדי להוציא את התלמיד בסוף יום הלימודים, בהישמע הצלצול.

הורה או כל אדם אחר, אינו רשאי להיכנס לכיתה בזמן שיעור, אלא ביום שנקבע על ידי הנהלת בית הספר כי הוא פתוח לקהל.

שיחה בין מורה והורה ובין מורה ותלמיד, צריכה להתקיים בפרטיות ובאופן תרבותי.

בסיום שיחת הורה/מורה/מנהלת, ייכתב סיכום מפגש שיתויק בקלסר הכיתה.

פנייה רשמית של הורה למורה בכתב, צריכה להיות במעטפה סגורה.

פעילות המתקיימת מחוץ לבית הספר מחייבת אישור ההורים. תלמידים שלא יביאו אישור, תימנע מהם האפשרות להשתתף בפעילות. (אישור במייל/מסרון/טלפון לא יתקבל).

במקרה של תלונת תלמיד או הורה, יש לפנות קודם למורה הקשור ישירות לתלונה לשם בירור המקרה, לאחר מכן למחנכת הכיתה, ובמקרה שלא ניתן מענה הולם יש לפנות למנהלת, למעט מקרים חריגים הזקוקים להתערבות מיידית של מנהלת בית הספר.

----------------------------------------------------​--------------

 

אנו ההורים ________________והתלמיד/ה_______________

קראנו את התקנון הבית ספרי ומתחייבים למלא ולכבד את תוכנו.

 

חתימת ההורים:  _________________________________        

חתימת התלמיד/ה:________________________________

חתימת מחנכת הכיתה:______________________________