אקולוגיה - דף הבית
תמונה1.png 
 
 תמונה2.png

 

 מסמכים משותפים

 
  
  
  
  
https.docx
  
11/06/2017 11:00ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
גידול ירקות.docx
  
11/06/2017 11:29ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
דוגמה לצמח בעל מבנה בסיסי אופייני תוכלו לראות באיור הבא.docx
  
11/06/2017 13:34ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
דוגמה לצמח.docx
  
11/06/2017 13:35ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
הזנה שורשים וקליטת מינרלים.ppt
  
11/06/2017 13:36ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
הידרופוניקה 1.gslides
  
11/06/2017 11:46ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
הידרופוניקה.docx
  
11/06/2017 11:45ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
המערכת האקולוגית.pptx
  
11/06/2017 13:21ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
הרצאה_מבוא_הידרופוניקה.pdf
  
11/06/2017 11:47ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
זרעים.pptx
  
11/06/2017 13:37ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
חוות החלון.docx
  
11/06/2017 11:48ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
חקלאות עירונית    Urban farming.docx
  
11/06/2017 13:16ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
טביעת רגל אקולוגית 1.pptx
  
18/06/2017 08:42ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
טביעת רגל אקולוגית.pptx
  
11/06/2017 13:29ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
טבלת מפגשים.docx
  
11/06/2017 11:10ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
1 - 15הבא