רבי חיים בן עטר - פעילות לכיתה א' ב'
 

 קטע מידע ושאלות