רבי חיים בן עטר - תבנית סיפורית
 

 סיפורים אודות רבי חיים בן עטר