רבי חיים בן עטר - תעודת זהות
 

 תעודת זהות לרבי חיים בן עטר