כתיבה- מחוונים - כל המסמכים
  
  
  
  
מחוון  לכתיבה טיעונית.docx
  
17/04/2018 10:29ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוון המלצה.doc
  
17/04/2018 10:30ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוון להערכת עבודה אישית.doc
  
17/04/2018 10:30ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוון לכתיבה טיעונית.doc
  
17/04/2018 10:30ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוון לכתיבת ברכה (1).doc
  
17/04/2018 10:31ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוון לכתיבת ברכה (2).doc
  
17/04/2018 10:31ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוון לכתיבת המלצה.doc
  
17/04/2018 10:31ללא מידע נוכחותליאור פזרקר
מחוונים להערכת כתיבה כיתות ב-ה- ענתות (2).doc
  
17/04/2018 10:31ללא מידע נוכחותליאור פזרקר