דפים - תקנון בית הספר
נווט למעלה

 

תקנון בית ספר "נווה עמרם"   תשע"ד

 
 
     
 

ההתנהגויות המצופות
 
טווח התגובות במקרה של הפרה
1.הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת -
יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת, תלבושת אחידה עם סמל בית הספר. ללא עגילים, גופיות, צבעים בשיער ונעלי ים.
פעם ראשונה - שיחת בירור עם התלמיד ואזהרה.
פעם שניהמכתב להורים ומניעת הפסקה.
פעם שלישית - העברה לכיתה מקבילה למשך שיעור אחד.
פעם רביעית- הורדת ציון בתעודה בסעיף תלבושת.
2.כללים להתנהגות בזמן שיעור - ישיבה במקום. - הבאת ציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק . - הקשבה ולמידה. - השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד. - מילוי מטלות הניתנות בשיעור.
פעם ראשונה- שיחת בירור עם התלמיד.
פעם שניהרישום בדף מעקב ומניעת הפסקה. פעם שלישיתרישום בדף מעקב ,מכתב להורים ומניעת הפסקות לאורך היום.
פעם רביעית רישום בדף מעקב ,מכתב להורים והשעיה מביה"ס על פי שיקול דעת של המחנכת והמנהלת.
3. הקשבה להוראות של צוות בית הספר - יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר. - על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
אין לענות בחוצפה ובאופן בוטה לצוות החינוכי.
פעם ראשונההפניה לרישום במזכירות . ( תלמיד לא יורשה להיכנס לכתה מבלי להביא אישור שנרשם במזכירות) רישום בדף מעקב ודרישה להתנצלות.
פעם שניההזמנת ההורים לשיחה .
פעם שלישיתהשעיה מיום לימודים על פי שיקול דעת המורה והמנהלת .
תלמיד הפונה באופן בוטה לצוות החינוכי יושעה מביה"ס כבר בפעם הראשונה. (על פי שיקול דעת מחנכת, מנהלת )
4. שימוש בטלפונים ניידים. - שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור אסור בהחלט. - על הטלפון להיות כבוי ובתוך הילקוט לאורכו של כל יום הלימודים. - צילום באמצעות הטלפון הסלולרי אסור בהחלט. - אין להוציא את הטלפון מהילקוט בכל מצב. במידת הצורך תלמיד ישלח למזכירות . - במקרה חרום יש ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס.
פעם ראשונה - הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס במקום נעול ובטוח והחזרתו לידי התלמיד או הוריו בסוף יום הלימודים.
פעם שניה- המכשיר יוחזר רק לידי ההורים ולאחר שיחה של המחנכת עם ההורים. במקרים חוזרים – לא יורשה התלמיד להגיע עם פלאפון לביה"ס.
5. נוכחות ועמידה בזמנים - איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן. יש ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. - היעדרויות: תלמיד הנעדר מביה"ס יחזור לביה"ס ובידו מכתב המסביר את היעדרותו.
הורה היודע על היעדרות צפויה –ידווח לביה"ס .
איחור בבוקר (אחרי 8:00)
פעם ראשונה - שיחת בירור ורישום ביומן הכיתה.
פעם שניה - רישום בדף מעקב ושלילת הפסקה. פעם שלישית – הזמנת הורים לשיחה . פעם רביעית- במקרים חוזרים- פנייה לקצין ביקור סדיר.
איחור מההפסקה: פעם ראשונה - שיחת בירור ורישום ביומן הכיתה. פעם שנייה - רישום בדף מעקב ושלילת הפסקה. פעם שלישית – הזמנת הורים לשיחה. פעם רביעית – השעיה מיום לימודים.
6. פגיעה בכבוד האדם- איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים. שימוש בשפה בוטה, פגיעה הגורמת לנזק מתמשך לנפגע, הטלת חרם.
פעם ראשונהשיחת בירור, התנצלות ותיעוד בדף מעקב.
פעם שניה - מכתב להורים ומניעת הפסקה.
פעם שלישית - הזמנת ההורים לשיחה
במקרים חוזרים - השעיה מביה"ס על פי שיקול דעת המחנכת והמנהלת.
7. אלימות פיזית
פגיעה פיזית אסורה בהחלט.
אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא: דחיפות, מכות, צביטות וכיו''ב.
פעם ראשונהרישום בדף מעקב והזמנת ההורים לשיחה ומניעת הפסקה.
פעם שניה - רישום בדף מעקב והשעיית התלמיד מביה''ס. (באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי אותו הפסיד במהלך ההשעיה )
במקרים חריגים - דיווח למשטרה או לפקיד סעד. עבודה מערכתית - כינוס וועדה פנים בית ספרית והחלטה על מהלכים בהמשך.