דפים - homepage
כתובת: מרחבים שכ' לדוגמא
טלפון : 08-6553270
פקס : 08-6553270
שעות קבלה:
מודל פריצה חידון רב משתתפים חידון רב משתתפים
Kahoot!
 
משתתפים
ישוב בית ספר כיתה
שם ישוב 1 בית ספר 1 כיתה 1
שם ישוב 2 בית ספר 2 כיתה 2
שם ישוב 3 בית ספר 3 כיתה 3
מבוא

יש לכתוב כאן רקע לפעילות ומהי מטרתה וכן הנחיה קצרה לכל המשתתפים.

לחצו על התמונה הבאה והזינו את הקוד שאתם רואים במסך
 

 תמונות מהפעילות

 
There are no items to show in this view.
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
יצירת משימה חדשה