דפים - דף הבית
 
בית שאן מנהיגים
ביישוב שלי
 
משתתפים
בית ספר כיתה שם המנהיג
גלבוע כיתות ד'1,ד'2 דוד לוי
תחכמוני כיתות ד'1,ד'2 מרים אבוטבול
נעם נריה כיתה ד'1 יהושע אביטן ז"ל
תומר כיתה ד'1 יצחק קינן
רמב"ם כיתה ד מרדכי תמיר
מבוא
כחלק מתכנית הלימודים סביב "היישוב שלי" נקיים פעילות שיא שיתופית עם כלל בתי בספר בעיר, בנושא חקר מנהיגים חשובים מהיישוב שלנו. מטרת הפעילות היא היכרות והעמקת הידע על אודותיהם, מתן כלים לחקר עבורכם, התלמידים, ובניית מאגר רחב ושיתופי. בסוף הפעילות נקיים מפגש וירטואלי עם האישיות אותה נחקור.
שלבי הפעילות
שלב 1: חשיפת הפעילות ובחירת נושא החקר יחד עם הכיתה
שלב 2: ביצוע חקר עפ"י ההנחיות בעמוד המיועד לבית הספר
שלב 3: משוב עמיתים בכיתה על תוצרי התלמידים
שלב 4: חידון אינטראקטיבי, שייבנה על סמך כלל החומרים באתר
שלב 5: מפגש וירטואלי עם אישיות רלוונטית
חידון אינטראקטיבי
כתוב כאן את מועד החידון
*יש לקשר חידון לכותרת
מפגש וירטואלי
כתוב כאן את מועד הפגישה
*יש לקשר חידון לכותרת
יצירת משימה חדשה