home
כתובת: מרחבים שכ' לדוגמא
טלפון : 08-6553270
פקס : 08-6553270
שעות קבלה:

קשר רב דורי.png

קצת על התוכנית:
תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית - חינוכית הבונה גשר בין  דורי ,
ומחזקת את מערכת הקשרים בין התלמידים  לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית.
 
בתכנית זו נפגשים תלמידי כיתות ו' בבית ספרנו עם  בני הדור השלישי-סבם/סבתם אחת לשבוע בביה"ס  ומלמדים אותם מיומנויות תקשוב בסיסיות בחדר המחשבים . 
 
בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זכרונותיהם של המבוגרים תוך למידה ושימור המורשת האישית והלאומית. הסיפור יוזן למאגרי המידע באתר "הקשר הרב דורי" בבית התפוצות.
בסופו של התהליך יתקיים סיור משותף (תלמידים-מבוגרים), בבית התפוצות.
התוכנית מאפשרת לתלמידים להפוך ל"מורים" ומנחים צעירים במיומנות הטכנולוגיה, לפתח כישורי מנהיגות וכישורי הנחייה. היא מסייעת בגיבוש הזהות האישית תוך חיזוק ערכי השיתוף, ההתנדבות, התרומה וקבלת השונות.
 
למבוגר- ניתנת ההזדמנות לגלות את רזי הטכנולוגיה, ואת היישומים המעשיים. מיומנויות שיאפשרו להם תפקוד מיטבי בחברה המודרנית. התוכנית מאפשרת להם לתרום מניסיון חייהם ולהעביר את מורשת הדורות ,תוך חיזוק קשר עם הילדים.