דפים - חזון ביה"ס
נווט למעלה

 

 חזון בית הספר ויעדי התקשוב :

החינוך בביה"ס עניינו פיתוח אישיותו של הילד.

תכני החינוך יהיו מכוונים לגילוי נפש הילד:

* חינוכו לישרות באמצעות לימוד התורה

שיהיה מתוך גישה אמונית מחנכת(באהבה).

* אהבת העם והארץ.

* קשר של אהבה ואמון בין המחנך לתלמידו.

* פיתוח ידיעותיו וכישוריו השונים של התלמיד

באופן שישרתו את מגמות חייו וזאת ע"י לימודים כלליים הנלמדים במקצועיות והכול באהבה ובשמחה בהלימה ליעדי ביה"ס.

 

שמחים אנו שהמורים הוצבו בחזית הקדמה הטכנולוגית והמיזם מסייע להעצמתם המקצועית
 והאישית בסביבה מתוקשבת ולכן השאיפה היא

 ש- המוריםמחשבים 1.jpg

*יפנו מאמציהם לשילוב תקשוב בהוראה ובלמידה.
*כל מורה ישלוט במיומנויות ובאמצעים מתוקשבים משולבים.          
*שישלטו באופיס 2010.
*שישתמשו נכון בכלי לניהול פדגוגי (מנב"סנט).
*ינצלו/ישתמשו יותר במאגרי מידע קיימים .
ולבסוף להגיע לשיתוף ותקשורת בין כל חברי הצוות בביה"ס ומחוצה לו.
לתלמידים
*שימוש נכון ומושכל באינטרנט בטוח.
*שליטה במיומנויות מחשב.
להורים

 *תקשורת ושיח קולח בין מורים,הורים ותלמידים.

 

מחשבים 2.jpg