אתר היועץ - מורים
 
 

 ספריית מורים

 
  
  
  
  
אסטרטגיות ומיומנויות למידה.docx
  
יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ו 15:18ללא מידע נוכחותחנוך בן - פזי
אסטרטגיות זכירה.doc
  
יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ו 15:25ללא מידע נוכחותחנוך בן - פזי
אקלים כיתה.doc
  
יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ו 15:25ללא מידע נוכחותחנוך בן - פזי
מיומנויות למידה- כלים.doc
  
יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ו 15:26ללא מידע נוכחותחנוך בן - פזי