שו"ת - שאלות ותשובות בהלכה - כל הפריטים
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קבצים מצורפים
  
  
תשובה
  
הערות
  
בשני ספרי מנהגים כתובה סיבה דומה והיא קשורה בשבט שמעון שהוא הנשיא המקריב ביום החמישי. שבט שמעון נתקללו על ידי יעקב "אחלקם ביעקב" והם מסובבים מעיר לעיר בישראל ומלמדים תינוקות של בית רבן ולכן היו גם עניים ביותר. ולפי שדמי חנוכה נותנים לילדים ולעניים, אין מתאים מיום זה שהוא יום העניים, וגם מלמדי התינוקות שרצו לחזק בכל הדורות את הלימוד בחנוכה כנגד גזירת היונים שהיתה, היו אומרים לתינוקות שאם ילמדו עוד משנה או פרק יקבלו דינר מתנה.
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:30
לקוח מאתר "ישיבה"
תודה רבה
  
מנהג הספרדים וחלק מהאשכנזים לברך: "להדליק נר חנוכה" וזה ע"פ הקבלה (ר"ת נח"ל). וכן כתבו כף החיים, הגר"ע יוסף, הגר"מ אליהו, גר"א, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי וערוה"ש. המנהג הפשוט לאשכנזים הוא ע"פ המשנב"ר והרש"ל כנוסח המוזכר בגמרא להדליק נר של חנוכה.
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:00
לקוח מאתר "ישיבה"
  
אם הוא נמצא בביתו יכול לברך. אם הוא לא בביתו תלוי במחלוקת אשכנזים וספרדים
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:15
לקוח מאתר "ישיבה"
  
הנביא האחרון בתנ"ך היה בתחילת ימי בית שני, אז פסקה הנבואה, ואילו נס החנוכה היה שנים רבות לאחר מכן, באמצע ימי הבית השני.
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:25
לקוח מאתר "ישיבה"