שו"ת - שאלות ותשובות בהלכה - הבן איש חי כותב וגם הרה"ג אליהו מציין זאת...
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אתר תורה

:

שו"ת - שאלות ותשובות בהלכה: הבן איש חי כותב וגם הרה"ג אליהו מציין זאת שצריך לברך "להדליק נר חנוכה", אבל הנוסח בגמרא (שבת כג.) הוא "להדליק נר של חנוכה". כיצד עלי לברך?

שאלה

הבן איש חי כותב וגם הרה"ג אליהו מציין זאת שצריך לברך "להדליק נר חנוכה", אבל הנוסח בגמרא (שבת כג.) הוא "להדליק נר של חנוכה". כיצד עלי לברך?

תשובה

מנהג הספרדים וחלק מהאשכנזים לברך: "להדליק נר חנוכה" וזה ע"פ הקבלה (ר"ת נח"ל). וכן כתבו כף החיים, הגר"ע יוסף, הגר"מ אליהו, גר"א, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי וערוה"ש. המנהג הפשוט לאשכנזים הוא ע"פ המשנב"ר והרש"ל כנוסח המוזכר בגמרא להדליק נר של חנוכה.

תאריך

יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:00

הערות

לקוח מאתר "ישיבה"

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך יום חמישי א' חשון תשס"ט 08:21 על-ידי אדם אילוז
שונה לאחרונה ב- יום חמישי א' חשון תשס"ט 08:21 על-ידי אדם אילוז