רשימת השירים - כל הפריטים
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קבצים מצורפים
  
  
שם השיר
  
  
אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו
יום שלישי ב' אלול תשס"ח
  
והיה ה' למלך על כל הארץ
ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד
יום חמישי י' תשרי תשס"ט
  
יהא שלמא רבה מן שמיא
וחיים עלינו ועל כל ישראל
יום שלישי ט"ז אלול תשס"ח
  
אבינו מלכנו חננו ועננו
כי אין בנו מעשים
עשה עמנו צדקה וחסד
והושיענו
 
יום שלישי כ"ג אלול תשס"ח
  
כל זמן שהנר דולק
אפשר לתקן
יום שלישי א' תשרי תשס"ט
  
ושמחת בחגך
והיית אך שמח
יום שלישי ח' תשרי תשס"ט
  
רק אליך אלוקיי                       אני יודע מעיניך
קורא אני בלי קול                     לא נעלם דבר
רק אותך תמיד ביקשתי              יש תמים וחכמים
רק אותך מכל                         ויש גם בני אדם
שתשמע אותי קורא                  כאדונים ישחקו הם
סומא מתוך הליל                     וגבה ליבם
יום שלישי כ"ב תשרי תשס"ט
  
ברכנו ה' אלוקינו בכל מעשה ידינו
ברכנו ה' אלוקינו וברך את שנתינו
ותן טל ומטר על פני האדמה
יום שלישי כ"ט תשרי תשס"ט
  
קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים
רחל מבכה על בניה רחל רחל רחל מבכה על בניה
מאנה להנחם על בניה כי איננו כה
אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מן דמעה
כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם
ויש תקוה ויש תקוה לאחריתך נאם ה'
ושבו בנים לגבולם
  
"רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל
ולתפילתם שעה והשב העבודה לדביר ביתך
ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל
ברצון ותהי לרתון תמיד עבודת ישראל עמך"
יום שלישי י"ג חשון תשס"ט