דפים - שאל את הרב
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה
 

 שאלות לרב

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
שאלה
  
  
אדם אילוזכיתה ו' 1 בניםיום ראשון י"ז כסלו תשס"ט
אני נוהג להדליק נרות חנוכה בדיוק בצאת הכוכבים עקב המצב הקשה כיום מבחינה כלכלית לא תהיה לי אפשרות להדליק כפי שנהגתי קודם לכן שאלתי:
1) האם אני יכול לתת לבני בן ה17 שידליק נרות חנוכה כפי שאני נהגתי כל השנים שעברו ושהוא יוציא אותי במיצווה עצמה?
2) אם לבני הגדול לא תהיה אפשרות האם אני יכול לבקש מבני הצעיר יותר שהוא בן 12שנים כיום? הערה: אשתי עצמה לא יכולה להדליק כיוון שגם היא מגיעה מהעבודה אחרי צאת הכוכבים בהרבה.
הדלקת נרות חנוכה בצאת הכוכבים
 

 שו"ת - שאלות ותשובות בהלכה

 
קבצים מצורפים
  
  
תשובה
  
הערות
  
בשני ספרי מנהגים כתובה סיבה דומה והיא קשורה בשבט שמעון שהוא הנשיא המקריב ביום החמישי. שבט שמעון נתקללו על ידי יעקב "אחלקם ביעקב" והם מסובבים מעיר לעיר בישראל ומלמדים תינוקות של בית רבן ולכן היו גם עניים ביותר. ולפי שדמי חנוכה נותנים לילדים ולעניים, אין מתאים מיום זה שהוא יום העניים, וגם מלמדי התינוקות שרצו לחזק בכל הדורות את הלימוד בחנוכה כנגד גזירת היונים שהיתה, היו אומרים לתינוקות שאם ילמדו עוד משנה או פרק יקבלו דינר מתנה.
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:30
לקוח מאתר "ישיבה"
תודה רבה
  
מנהג הספרדים וחלק מהאשכנזים לברך: "להדליק נר חנוכה" וזה ע"פ הקבלה (ר"ת נח"ל). וכן כתבו כף החיים, הגר"ע יוסף, הגר"מ אליהו, גר"א, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי וערוה"ש. המנהג הפשוט לאשכנזים הוא ע"פ המשנב"ר והרש"ל כנוסח המוזכר בגמרא להדליק נר של חנוכה.
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:00
לקוח מאתר "ישיבה"
  
אם הוא נמצא בביתו יכול לברך. אם הוא לא בביתו תלוי במחלוקת אשכנזים וספרדים
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:15
לקוח מאתר "ישיבה"
  
הנביא האחרון בתנ"ך היה בתחילת ימי בית שני, אז פסקה הנבואה, ואילו נס החנוכה היה שנים רבות לאחר מכן, באמצע ימי הבית השני.
יום חמישי א' חשון תשס"ט 14:25
לקוח מאתר "ישיבה"
 

 שאלות ותשובות

 
האם מותר לילדים קטנים לאכול ארוחת בוקר לפני התפילה? כתה ג-ד בנות 
לפי אביה אלבהללא מידע נוכחות
 יום חמישי ט"ו חשון תשס"ט 11:22
כפי שלמדנו בהלכה היומית כאשר אדם חלש או חולה יש אפשרות להתיר לו לאכול קצת לפני התפילה. כיון שילדים בבית הספר מתפללים ומיד אחר כך לומדים עד השעה עשר אפשר להתיר להם לאכול ולשתות לפני שהם יוצאים מהבית כדי שיוכלו ללמוד כמו שצריך.
 
שאלה : כיצד ניתן לדעת אם הציצית פסולה או כשרה ? 
לפי אדם אילוזללא מידע נוכחות
 יום חמישי א' חשון תשס"ט 05:54
חוטי הציצית צריכים להיטוות לשם מצוות ציצית, שנאמר: "גדילים תעשה לך" דרשו חכמים: "לך - לשם חובך" (סוכה ט, א). ואם נטוו שלא לשם מצוות ציצית - פסולים לציצית (שו"ע או"ח יא, א).
בדורות האחרונים התעוררה שאלה, האם אפשר לטוות את חוטי...