שיר-של-יום-מטרות
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 28/11/2017 22:15 על-ידי אלה אליסוב


"שיר של יום"

שיר של יום הוא מזמור תהילים ששרו הלווים בבית המקדש וכל יום היה מזמור משלו.
העדות הקדומה ביותר לנוהג זה מופיע בספר תהילים בפתיחה למזמור צ"ב – מזמור שיר ליום שבת.

מטרות התכנית:

  ​​לפתוח את היום בצורה נעימה וחווייתית.
  לחשוף וללמד שירים ופיוטים מהתרבות והמורשת.
  לזמן שיח על נושאים מחיי הילדים, אקטואליה או נושאים העולים מהשירים.
  לזמן חווית מוסיקליות בית ספריות.
  להעשיר את שפת הילדים.​
  1.