דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
home.aspx
  
22/05/2018 13:39ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותסיגל בן שושןCityHomePage
homepage.aspx
הוצא אל: אסנת קליימןhomepage.aspx
הוצא אל: אסנת קליימן
  
17/07/2014 11:24ללא מידע נוכחותשמרית בניטהללא מידע נוכחותאסנת קליימןחשבון מערכתhttp://di.sisma.org.il/school/pisga/_catalogs/masterpage/NoNav-980.aspx
homepage_1.aspx
הוצא אל: לאון חיונידיhomepage_1.aspx
הוצא אל: לאון חיונידי
  
15/07/2014 11:25ללא מידע נוכחותלאון חיונידיללא מידע נוכחותלאון חיונידיחשבון מערכתhttp://di.sisma.org.il/school/pisga/_catalogs/masterpage/NoNav-980.aspx
אודות.aspx
  
04/11/2017 20:08ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
אזור -הזנה.aspx
  
30/01/2018 13:25ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
הצוות-המקצועי.aspx
  
23/01/2018 18:25ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
ועדות-היגוי.aspx
  
17/11/2013 10:40ללא מידע נוכחותיערית אשוש
ללא מידע נוכחותיערית אשושדף בסיסי
חומרי-עזר---שיר-של-יום.aspx
  
02/01/2018 09:40ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
כט-בנובמבר.aspx
  
07/11/2013 09:16ללא מידע נוכחותיערית אשוש
ללא מידע נוכחותיערית אשושדף בסיסי
לוח-גאנט תשעו לפי משרד החינוך.aspx
  
10/10/2015 23:12ללא מידע נוכחותאסנת קליימן
ללא מידע נוכחותיערית אשושדף בסיסי
לומדים-בפסגה--מיישמים-בשטח.aspx
  
20/02/2018 11:09ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
מחוון-להערכת-מטלת-סיכום.aspx
  
07/11/2013 10:01ללא מידע נוכחותיערית אשוש
ללא מידע נוכחותיערית אשושדף בסיסי
מידע-כללי-שיר-של-יום.aspx
  
05/12/2017 18:35ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
מיישמים את מה שלומדים.aspx
  
06/03/2018 10:43ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
מצגת-מעודכנת.aspx
  
09/12/2013 12:39ללא מידע נוכחותיערית אשוש
ללא מידע נוכחותיערית אשושדף בסיסי
מצגת-נהלי-פסגה-תשעד.aspx
  
07/11/2013 09:13ללא מידע נוכחותיערית אשוש
ללא מידע נוכחותיערית אשושדף בסיסי
פיתוח-מקצועי.aspx
הוצא אל: אלה אליסובפיתוח-מקצועי.aspx
הוצא אל: אלה אליסוב
  
30/01/2018 14:35ללא מידע נוכחותאלה אליסובללא מידע נוכחותאלה אליסובללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שותפויות.aspx
  
30/01/2018 12:23ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר של יום על קצה המזלג.aspx
  
28/11/2017 22:26ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום.aspx
  
02/01/2018 08:45ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובגוף בלבד
שיר-של-יום-אחווה.aspx
  
12/12/2017 08:58ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-בגין.aspx
  
12/12/2017 08:28ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-גבריאל.aspx
  
12/12/2017 08:31ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-דקלים.aspx
  
12/12/2017 08:33ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-המאוחד.aspx
  
26/12/2017 09:01ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-יצחק-שדה.aspx
  
12/12/2017 08:27ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום---כרטיס-ביקור-בתי-ספר-בתכנית.aspx
  
05/12/2017 18:17ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-מטרות.aspx
  
28/11/2017 22:15ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-מצגות.aspx
  
02/01/2018 09:40ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
שיר-של-יום-נווה-עמרם.aspx
  
26/12/2017 08:51ללא מידע נוכחותאלה אליסוב
ללא מידע נוכחותאלה אליסובדף בסיסי
1 - 30הבא