אתר פסג"ה - Assumptions
נווט למעלה

הנחות יסוד 
 
          התפתחות מקצועית איכותית חיונית לקידום בתי ספר שבהם התלמידים והצוות החינוכי לומדים
          ומשפרים בהתמדה את יכולתם והישגיהם.
 
          התפתחות מקצועית איכותית מובילה ללמידה משמעותית ולהישגים בקרב עובדי ההוראה ובכך משפיעה על הישגי התלמידים.
 
          עקרונות פעולה איכותיים ומגמתיים בתכנון ההתפתחות המקצועית הכרחיים על מנת לאפשר למורים לרכוש את הידע, ההבנה, והכישורים הדרושים לשיפור מתמיד של למידה – שלהם ושל תלמידיהם.
 
          מעורבות אוכלוסיית היעד ושותפי התפקיד בגיבוש תהליכי ההתפתחות המקצועית להשגת המטרות.