אתר פסג"ה - purpose
נווט למעלה
מטרות הפיתוח​ המקצועי של עו"ה
שיפור מעמדם ואיכותם של עובדי ההוראה באמצעות תהליך פיתוח מקצועי מובנה ושיטתי,
למיצוי אישויות אישיות ופדגוגיות על רצף הקריירה המקצועית.
השבחת איכות ההוראה.
הובלת המורה לרמת מומחה בתחומי ההוראה. 
העלאת היוקרה והמעמד של הפרופסיה.
יישום והטמעת מתווה המדיניות להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה.
תרומה משמעותית לעיצוב הזהות המקצועית של עובד ההוראה.