אתר פסג"ה - vision
נווט למעלה
 החזון  שלנו
 
אנו מאמינים
מרכז פסג"ה דימונה יהיה בעל תרומה משמעותית ומובחנת  להתפתחות מקצועית מתמשכת של סגלי
ההוראה ושל  מערכת החינוך המקומית והאזורית ,תוך יישום המתווה המוגדר על ידי המטה.

אנו שואפים
יתקיים קשר ברור בין תהליכי ההתפתחות המקצועית של  סגלי הוראה שמרכז פסג"ה דימונה מקיים,
לבין התהליכים החינוכיים המתקיימים במערכות החינוך השונות, תוך מכוונות לקידום התלמידים,
שיפור ההישגים וצמצום פערים.

נחתור
קידום תרבות ההערכה והטמעה של תהליכי שימוש מושכל בנתונים לצורך שיפור מתמיד.

נפעל
נפעל לטיפוחם המקצועי של עובדי ההוראה בהתאמה ליעדי תכנית התקשוב המאה ה-21.
מנגנוני הביצוע של מרכז פסג"ה דימונה יפעלו על-פי סטנדרטים   מקצועיים של פדגוגיה איכותית  והשבחת 
איכות ההוראה  ויתאפיינו במצוינות השירות.
838635033369064.gif