תקנון בית הספר

 

 

תקנה

דרכי אכיפה/תגובה

הופעה ותלבושת:

 • יש להופיע בהופעה נאותה ומכבדת אין להגיע בחולצות בטן וגב חשוף.
 • אין להגיע בשיער צבוע.
 • אין להגיע לביה"ס עם פירסינג בפנים. 
 • יש להגיע לשיעורי חנ"ג בתלבושת ספורט מלאה.
 • יש להגיע לשיעורי מחול בתלבושת מתאימה.
 • יש להגיע לטקסים בחולצה לבנה.
 • אנו שואפים להנהגת תלבושת אחידה.

תגובה ע"פ שלבים:

 1. שיחה של מחנכת עם התלמיד.
 2. יידוע הורים בכתב.
 3. זימון הורים – על ידי המורה.
 4. מקרים חוזרים- שיחת בירור אצל המנהלת ויידוע הורים.
 5. מניעת הפסקה.

 

 

 

נוכחות בבית הספר 

 • בוקר- יש להגיע בשעה 8:00 לבית הספר.
 • הפסקות- יש לעלות לכיתה מיד עם הצלצול- בתום ההפסקה.
 • סוף יום- יש לרדת בזוגות באופן מאורגן ובליווי מורה, מהכיתה ועד לשער בית הספר.
 • יש להתייצב ליד הכתה, עם הצלצול ולהמתין בצורה שקטה עד לבוא המורה.
 • חל איסור על איחורים והיעדרויות בלתי מוצדקות.
 • יש להביא למחנכת הכיתה אישור על איחור/היעדרות.
 • הורים הממתינים לאסוף את ילדיהם, ימתינו בחצר ביה"ס ולא במסדרונות הכיתות.
 • אין לעזוב את שטח הכיתה/ביה"ס ללא אישור מפורש.

יש להביא אישור על סיבת האיחור.

אי הגעה בזמן, בבוקר:

 1. רישום במזכירות.
 2. לאחר 4 איחורים בלתי מוצדקים- מכתב להורים.
 3. שיחת מחנכת.
 4. יידוע מנהלת.
 5. התייצבות אצל המנהלת.

אחריות על איחורי בוקר- הורים.

 

איחור מהפסקה:

 1. אזהרה בע"פ.
 2. מניעת הפסקה.
 3. יידוע ההורים.

אחריות- על התל' עצמו.

 

על היעדרות רפואית עד 3 ימים יש להביא אישור הורים. מעל 3 ימים – אישור רפואי.

שמירה על רכוש פרטי וציבורי

יש לשמור על רכוש אישי.

יש לשמור על כל רכוש ביה"ס, בתוך המבנה ובחצר.

אין לגעת או לחטט בחפצים של הזולת.

אין להשחית, לשבור, לקלקל, ללכלך או להרוס כל רכוש השייך לבית הספר כגון:

רהיטים, חדרי שירותים, ציוד לימודי, אומנותי, תצוגות, מחשבים, ספורט, ספרים וכד'.

לכלכת – ניקית!

שברת/הרסת – שילמת!

 1. שיחת בירור עם התלמיד.
 2. שיחת בירור עם התלמיד ויידוע ההורים.
 3. במקרים חריגים – השעיה/ הפניה למינהל החינוך.

מהלך שיעור

יש לשמור על מהלכו התקין של השיעור.

אין לגרום לשיבושו.

 1. מקרה ראשון- אזהרה.
 2. מקרה שני- מניעת הפסקות / עבודה עיונית/ שיחה עם התלמיד.
 3. במקרים חוזרים- יידוע הורים.
 4. שיחת בירור עם מנהלת
 5. שיחת בירור עם הורים.

אלימות פיסית

אין לנהוג באלימות פיסית כלפי הזולת.(אלימות פיסית- כל נגיעה/פגיעה שלא מרצון בגוף הזולת.)

 

יש לדבר בשפה תרבותית,תוך מתן כבוד לזולת ולדבריו.

חל איסור על כל גילוי של אלימות פיסית כלפי הזולת.

תגובה ע"פ שלבים, לפי חומרת האירוע:

 1. שיחת בירור עם התלמיד, אזהרה ותיעוד.
 2. ארוע חוזר-שיחת בירור עם התלמיד ויידוע ההורים (בכתב, טלפוני), מניעת הפסקה.
 3. עבודה עיונית- על אלימות והשלכותיה
 4. זימון ההורים לשיחה עם המורה.
 5. זימון ההורים לשיחה עם המורה ו/או הצוות המקצועי ומנהל ביה"ס. (אזהרה לפני השעיה).
 6.  השעיה מבית הספר ( משך ההשעיה- ע"פ חומרת המעשה ובכפוף לחוזר מנכ"ל).
 7. במקרים חריגים – הפניה למינהל החינוך.
 8. במקרה של אלימות קשה ו/או אלימות חוזרת- השעיה מיידית.
 9. הקמת "פרלמנט"- הורים, מורים ותל' ידונו במקרי אלימות.

 

השעיה- באישור המנהלת בלבד.

אלימות מילולית

אין לנהוג באלימות מילולית כלפי הזולת.

(אלימות מילולית- כל פגיעה במילים הפוגעת ברגשות הזולת כגון: העלבה, לעג, קללה, מילות גנאי וכו')

דרכי אכיפה יהיו דומים לדרכי האכיפה במקרים של אלימות פיסית.

 1. מקרה ראשון- אזהרה ותיעוד ע"י המחנכת.
 2. מקרה חוזר – יידוע הורים_ התראה לפני השעיה.
 3. מניעת הפסקה
 4. עבודה עיונית
 5. התנצלות פומבית
 6. מקרה נוסף/חמור- השעיה

 

הערה: שיקול דעת למנהל בית הספר באכיפה.

אנו מחוייבים לשמור ולקיים אמנה ותקנון זה.